Vlada TK od četiri visokoškolske ustanove tražila da reducira broj novih studenata

by nedim
| 10:15
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.06.2021. godine donijela je zaključke koji se odnose na  utvrđivanje planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini, na četiri visokoškolske ustanove koje djeluju na prostoru Tuzlanskog kantona.

Zaključke donosimo u nastavku:

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“  Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Vlada je od Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“  Tuzla zatražila  da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Od Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla zatraženo je da se utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta  Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Zaključkom je od Senata Evropskog univerziteta  Kallos  Tuzla zatraženo  da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.


Također je zaključeno da Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija prvog ciklusa na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Vlada TK traži od Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%, saopšeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.