Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za prijem oficira u OSBiH

by Tuzla Info
| 17:10
Ministarstvo odbrane BiH danas ja raspisalo Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji imaju završen adekvatan fakultet za dato formacijsko mjesto (visoku stručnu spremu VII. stepen ili prvi ciklus studija).
Jedan od uslova za kandidate koji se prijavljuju iz civilistva je da u vrijeme prijema nisu stariji od 27 godina, a za kandidate iz Oružanih snaga BiH uslov je da nisu stariji od 35 godina.
Konkurs ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji, normama i testu fizičke spremnosti koje kandidati trebaju ispuniti u procesu prijema se nalaze na linku web-stranice MO BiH:

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.