Vlada TK nastavlja sa antikorupcionim aktivnostima

by admin2
| 21:00
1603 vladatk
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada TK je danas utvrdila nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina. Opći cilj Strategije je da se korupcija, kao prepreka ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju Tuzlanskog kantona, u najvećoj mogućoj mjeri otkloni, odnosno minimizira. Strategija predviđa da se ova aktivnost može obezbijediti koordiniranim i sistemskim pristupom Vlade Tuzlanskog kantona i proaktivnim djelovanjem Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i svih institucija kantona, kroz aktivnosti u općim i sektorskim oblastima za koje je Tuzlanski kanton nadležan, uz ostvarenu saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i drugim relevantnim tijelima i organizacijama.

Iz ovog cilja izvedeni su strateški ciljevi, a to su: uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta, normativnog i strateškog okvira za efikasnu prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, razvijanje, promoviranje i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, unapređenje institucionalnog i normativnog okvira prevencije i borbe protiv korupcije u sektorskim oblastima, te uključivanje cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije, koordinaciju i izvještavanje o provođenju Strategije.

Danas utvrđeni dokumenti, Strategija i Akcioni plan, predstavljaju sveobuhvatni  antikorupcijski strateški okvir u Tuzlanskom kantonu, čiji je najveći fokus usmjeren na uspostavu cjelokupnog preventivnog sistema za sve kantonalne organe i institucije.

Konačna vizija predviđena Strategijom je da Tuzlanski kanton, u sklopu sveopće borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, uspostavi funkcionalni sistem i ostvari vidljive i mjerljive rezultate u prevenciji i borbi protiv korupcije, te da minimizira mogućnosti za nastanak korupcije. U konačnici, da poveća povjerenje građana u institucije vlasti i vladavinu prava.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.