Novca za deminiranje sve manje: Pod minama još uvijek tri posto teritorije TK

by nedim
| 12:00
0103 mine tabla 6

Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja na području TK, a jedan projekat je i dalje konzerviran i bit će nastavljen tokom 2022. godine., navodi se u  Informaciji o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 202l. godini, koj ije Vlada TK danas prihvatila.

Tokom prošle godine ukupno je deminirano skoro tri miliona m2 površine. Prema podacima koje zajednički evidentiraju Kantonalna uprava civilne zaštite, općinske/gradske službe civilne zaštite i Regionalni ured BHMAC-a, od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena.

Ohrabruje činjenica da tokom 2021. godine na području TK nije zabilježeno stradanje civila ni životinja od zaostalih mina i NUS-a.

Posljednji podaci sistematskog izviđanja za područje Tuzlanskog kantona opominju i navode da se još uvijek oko 78 miliona metara kvadratnih ili 3,0% površine našeg kantona nije sigurno za korištenje i ove površine su evidentirane kao sumnjive na zaostale mine, minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva.

Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje se vode kao najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine. Na kraju treba istaći da je evidentno smanjen interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, te da to upozorava da Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 – 2025. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara, neće biti ostvarena, saopošteno je.

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.