Općina Tuzla: Javni poziv – sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i fizičke kulture

by admin
| 7:29
Tuzla_Grb_logo

Općina Tuzla je objavila Javni poziv za sufinansiranje programskih / projektnih aktivnosti udruženja i fondacija iz oblasti sporta i fizičke kulture na području općine Tuzla u 2011. godini.

Dio Javnog poziva prenosimo:

Na osnovu člana 6. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti sporta i fizičke kulture na području općine Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 04/10), Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV

Za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti sporta i fizičke kulture na području općine Tuzla u 2011. godini

I.  Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi programa i projekata za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje programa/ projekata iz oblasti sporta i fizičke kullture a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti sporta i fizičke kulture na području općine Tuzla.

II.  Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja i fondacije (u daljem tekstu: Korisnici) sa sjedištem na području općine Tuzla čije su programske/projektne aktivnosti usmjerene na razvoj sporta i fizičke kulture.

Na Javni poziv mogu se javiti i Korisnici sa sjedištem izvan općine Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine ako realiziraju projekte i programe od interesa za općinu Tuzla, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

III.  Namjena

Pravo na  korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici koji imaju odgovarajući stručni kadar za realizaciju predloženih programa i projekata, a koji se odnose na: – tjelesne aktivnosti i sportske igre koje se organizuju u cilju unapređenja zdravlja djece i omladine,

– sportski odgoj i obrazovanje,

– sport za lica sa invaliditetom,

– kvalitetni sport,

– vrhunski sport,

– sportsku rekreaciju (sport za sve),

– promociju i kontinuirano angažovanje djece i mladih u sportu, njihov opći fizički razvoj i odgoj,

– obrazovanje, stručno osposobljavanje i edukaciju stručnih kadrova,

– razvoj perspektivnih sportista,

– jačanje i razvoj kvalitetnog i vrhunskog sporta prema ostvarenim rezultatima (zvanična ekipna i pojedinačna takmičenja na državnom i međunarodnom nivou, zvanična reprezentativna takmičenja),

– podsticanje i unapređenje invalidskog sporta.

Cijeli tekst javnost poziva možete vidjeti na ovom linku

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.