BH Telecom vam je umanjio “kredit” za 1 KM, evo o čemu se radi

by nedim
| 14:49

BH Telecom je još prošlog mjeseca obavijestio svoje korisnke da je na osnovu saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH, došlo do izmjena i dopuna Cjenovnika na način da će se od 1. jula 2022. godine vršiti obračun mjesečne naknade za korištenje resursa mobilne mreže u iznosu od 1 KM (sa PDV-om).

Tako je danas svim Prepaid mobilnim korisnicima došla obavijest da im je račun (kredit) umanjen za 1 KM.

Ranije su iz BH Telecoma pojasnili uvu izmjenu i dopunu Cjenovnika.

Tako će Prepaid mobilnim korisnicima (Ultra start , Ultra Internet paketi i Ultra Tourist paketi), naknada za korištenje mobilne mreže će se naplaćivati svakih 30 dana, na sljedeći način:

– Korisnicima koji imaju dovoljno sredstava na osnovnom računu, bez obzira na status validnosti (aktivan/inaktivan) će se vršiti umanjenje kredita po osnovu naplate naknade u iznosu od 1 KM sa računa, koja vrijedi narednih 30 dana. Nakon isteka roka od 30 dana, proces se ponavlja na isti način, tj. ponovo se vrši umanjenje kredita za iznos od 1 KM sa osnovnog računa;
– Ukoliko u datom trenutku ne postoji dovoljan iznos kredita na osnovnom računu prepaid mobilnog korisnika, iznos naknade će se naplatiti prilikom naredne dopune kredita, kada ukupan iznos na osnovnom računu korisnika bude dovoljan za naplatu;

– Naknada za korištenje mobilne mreže se neće naplaćivati pri aktivaciji prepaid paketa sve dok se ne izvrši nadopuna kredita na osnovnom računu u iznosu dovoljnom za naplatu naknade.

Naknada za korištenje mobilne mreže za postpaid govorne pakete, pakete sa kombinovanim načinom plaćanja, data pakete, M2M pakete, pakete za fiskalne kase, Toptim pakete sa postpaid komponentom, Moj izbor korisnike sa postpaid komponentom će biti uključena u cijenu mjesečne pretplate, koja se neće povećavati.

Uvođenje ove naknade je planirano prvenstveno zbog visokih troškova nastalih regulatornim obavezama nosilaca LTE dozvole za razvoj širokopojasne mreže, kao i visokih investicionih ulaganja radi ispunjavanja uslova dozvola, a sve s ciljem daljeg ulaganja u razvoj i tehničke resurse mobilne mreže.

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Također, od 1. jula 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na međunarodni telefonski saobraćaj.

Izmjene u ponudi međunarodnog telefonskog saobraćaja su posljedica uvećanja cijena ino operatora za terminaciju saobraćaja iz mreže BH Telecoma i podarazumijevaju sljedeće:

 • Za IP Centrex uslugu:
  • prestanak dalje primjene popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja;
  • prestanak primjene popusta od 20% na osnovne cijene međunarodnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama sljedećih zemalja: Albanija, Bugarska, Danska, Estonija, Kosovo, Malta, Portugal, Sjeverna Makedonija i Velika Britanija;
  • izmjenu cijene poziva prema fiksnim mrežama Slovenije za priključke sa aktiviranim dodatnim paketom Toptim Line Super. Umjesto cijene poziva od 0,28 KM/min sa PDV, primjenjivat će se nova cijena od 0,35 KM/min sa PDV.
 • Za pakete fiksne telefonske usluge BizPhone 30 i BizPhone 50:
  • prestanak dalje primjene povoljnije cijene poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama Slovenije i Velike Britanije. Umjesto cijene poziva 0,28 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama, odnosno 0,70 KM/min sa PDV prema mobilnim mrežama, primjenjivat će se jedinstvena cijena poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama Slovenije i Velike Britanije u iznosu 0,807 KM/min sa PDV;
  • primjenu povoljnijih cijena poziva prema zemljama: Kuvajt, Indija i Saudijska Arabija. Umjesto cijene poziva od 0,807 KM/min sa PDV, primjenivat će se nove cijene, i to:
   • 0,28 KM/min sa PDV – prema fiksnim mrežama
   • 0,70 KM/min sa PDV prema mobilnim mrežama.
  • Za Toptim uslugu (dodatni paketi za međunarodni saobraćaj):
  • Cijena poziva prema fiksnim mrežama Slovenije za priključke sa aktiviranim dodatnim paketom Toptim Line Super će umjesto 0,28 KM/min sa PDV, iznositi 0,35 KM/min sa PDV;
  • Iz liste zemalja uključenih u dodatnom Toptim Mobile Super paketu, prema kojima se poziv naplaćuje u iznosu od 0,59 KM/min sa PDV, se isključuju Danska, Njemačka, Španija i Velika Britanija. Cijena poziva prema navedenim zemljama za priključke sa aktiviranim Toptim Mobile Super paketom će iznositi 0,81 KM/min sa PDV. Istovremeno, u listu zemalja Toptim Mobile Super paketa se uključuju Island, Irska, Kipar, Lihtenštajn i Rumunija, prema kojima će cijena poziva umjesto 0,81 KM/min sa PDV iznositi 0,59 KM/min sa PDV;
  • Iz liste zemalja uključenih u dodatnom Toptim Plus paketu se isključuju Austrija, Danska, Njemačka, Luksemburg i Velika Britanija. Cijena poziva prema navedenim zemljama za Toptim grupe sa aktiviranim Toptim Plus paketom će umjesto 0,29 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama, odnosno 0,41 KM/min sa PDV prema moblinim mrežama, iznositi 0,81 KM/min sa PDV prema fiksnim i mobilnim mrežama. Istovremeno, u listu zemalja dodatnog Toptim Plus paketa se uključuju Grčka, Indija, Irska, Island, Kipar, Kuvajt, Lihtenštajn, Rumunija, Saudijska Arabija i Slovačka, prema kojima će cijena poziva umjesto 0,81 KM/min sa PDV (europske zemlje), odnosno 1,046 KM/min sa PDV (vaneuropske zemlje) iznositi 0,29 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama europskih i vaneuorpskih zemalja, odnosno 0,41 KM/min sa PDV prema moblinim mrežama europskih i vaneuorpskih zemalja.
  • Za ostale pakete sa fiksnom telefonskom uslugom – (Osnovni paket – fizička lica; Socijalni paket – fizička lica; Senior PLUS paket – fizička lica; Paket Flat fiksne BiH; Paket Flat BH Telecom; Osnovni paket –pravna lica, Posebni paket –pravna lica; samostalna ISDN BRA usluga iz istekle ponude za fizička i pravna lica; samostalna ISDN PRA usluga iz istekle ponude za pravna lica; L.net Plus; Business trunking; BizPhone Plus; MojaTV BH Phone, MojaTV Phone, MojaTV Full; NetPhone-Go; MojaTV Full-Go):
  • prestanak primjene popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama sljedećih zemalja: Albanija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Danska, Kosovo, Malta, Portugal, Švicarska i Velika Britanija;
  • umanjenje iznosa popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja. Umjesto popusta od 25% i 30%, primjenjivat će se popust od 20% – za utrošeni iznos na međunarodni telefonski saobraćaj preko 30 KM bez PDV.

Izmijenjeni Cjenovnik, važeći od 1.jula 2022.godine, biće dostupan na web stranici i prodajnim mjestima BH Telecoma od datuma njegove primjene.

Dodatne informacije možete dobiti putem besplatnog info telefona 1444 za rezidencijalne korisnike, odnosno 1322 za poslovne korisnike ili kontaktiranjem svog menadžera za velike korisike u nadležnoj regionalnoj direkciji BH Telecoma.

OD 1. JULA ZNAČAJNO BOGATIJA PONUDA TRAVEL PAKETA

BH Telecom će od 1.7.2022. godine značajno obogatiti svoju ponudu Travel paketa, namijenjenih korištenju u mobilnim mrežama izvan Bosne i Hercegovine (roaming).

Izmjene naše Travel ponude, tj.paketa kreiranih za vaše komunikacijske potrebe tokom putovanja izvan BiH obuhvataju sljedeće:

Uvode se novi paketi „Travel World 10 dana“,  „Travel World 30 dana“ i „Travel World Pro“, koji vam omogućavaju povoljne cijene roaming saobraćaja u većem broju vanevropskih zemalja: Armenija, Australija, Bahrein, Bangladeš, Gana, Gruzija, Indija, Izrael, Japan, Jordan, Južna Afrika, Južna Koreja, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kuvajt, Makao, Malezija, Novi Zeland, Pakistan, Saudijska Arabija, Singapur, Tajland, Tajvan i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Unapređuju se postojeći paketi Travel Evropa: Travel Evropa 7 dana, Travel Evropa 10 dana i Travel Evropa 30 dana proširenjem mogućnosti njihovog korištenja u SAD i Kanadi.

Ovim unapređenjem paketi dobivaju i nova imena: paket „Travel Evropa 7 dana“ postaje „Travel Evropa i Sjeverna Amerika 7 dana“; paket „Travel Evropa 10 dana“ postaje „Travel Evropa i Sjeverna Amerika 10 dana“ i paket „Travel Evropa 30 dana“ postaje „Travel Evropa i Sjeverna Amerika Pro“ (mjesečna opcija).

Unapređuju se postojeći Travel Balkan NET paketi namijenjeni za korištenje mobilnog interneta u zemljama Zapadnog Balkana: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija,  na sljedeći način:

 • snižava se cijena korištenja mobilnog interneta u okviru paketa „Travel Balkan NET 5 dana“ sa 0,01667 KM/MB na 0,01 KM/MB. Sa ovim sniženjem mijenja se i uključena količina saobraćaja, umjesto 300 MB nova količina je 500 MB;
 • snižava se cijena korištenja mobilnog interneta u okviru paketa „Travel Balkan NET 10 dana“ sa 0,01465 KM/MB na 0,01 KM/MB;
 • snižava se cijena aktivacije paketa „Travel Balkan NET 10 dana“ sa 15 KM na 10 KM.

Također, u sklopu kvalitetnije ponude, korisnicima Toptim usluge će se omogućiti samostalno aktiviranje Travel paketa, ukoliko im se ta mogućnost unaprijed dodijeli od strane vlastite kompanije. *Članovi Toptim grupe ne mogu samostalno aktivirati Travel pakete na mjesečnoj osnovi sa automatskom reaktivacijom.

Više informacija o novoj ponudi Travel paketa, načinu aktivacije i uslovima korištenja možete pronaći na našoj web stranici od 1. jula 2022. godine.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.