BH Pošta objavila poziv za prijavu zainteresovanih za rad na određeno vrijeme

by nedim
| 21:29
1312 postar

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo objavila je poziv kandidatima u kojem navode:

U slučaju potrebe za novim radnicima zbog nepredviđenih situacija izazvanih posljedicama pandemije corona virusa, bolovanja postojećih radnika ili osiguranja tehnološkog procesa rada za vrijeme korištenja godišnjih odmora postojećih radnika, pozivamo sve kandidate koji su zainteresovani za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, da dostave molbu za prijem u radni odnos na određeno vrijema sa kopijom dokaza da ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva koje posjeduju.

U slučaju potrebe za konkretnim angažmanom kandidata iz gore navedenih razloga na određeno radno mjesto, Poslodavac će pozvati kandidata radi kompletiranja dokumentacije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova koji su propisani za radno mjesto.

Kandidati koji su već radili u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme ili kandidati koji su već ranije podnijeli molbu za prijem u radni odnos, nemaju potrebe ponovo se prijavljivati.

Molbe za prijem u radni odnos sa navedenim dokazima, prema mjestu prebivališta kandidata, dostaviti na sljedeće adrese Centara pošta:

– “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo,

– CENTAR POŠTA SARAJEVO, Protokol, Obala Kulina bana br.8, 71000 Sarajevo,
– CENTAR POŠTA TUZLA, Aleja Alije Izetbegovića br. 29, 75000 Tuzla,
– CENTAR POŠTA ZENICA, Bulevar kralja Tvrtka I br.2, 72000 Zenica,
– CENTAR POŠTA BIHAĆ, Bosanska br.1, 77000 Bihać,
– CENTAR POŠTA TRAVNIK, Prnjavor br.11, 77270 Travnik,
– CENTAR POŠTA MOSTAR, Maršala Tita br. 50 a, 88108 Mostar,
– CENTAR POŠTA GORAŽDE, Ferida Dizdarevića br.3, 73000 Goražde.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.