Edukovani učenici – energetski savjetnici: Slijedi posjeta energetski siromašnim domaćinstvima u Tuzli

by admin
| 10:57

Realiziranjem projekta “Smanjenje potrošnje energije i promjena navika – REACH“  koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a koji ima za cilj da doprinese smanjenju energetskog siromaštva na praktičnom i strukturalnom nivou, u toku su pripreme za obilazak 100 energetski siromašnih domaćinstava.

Nabavljena je oprema za mjerenje potrošnje energije i vode tokom posjete domaćinstvima i set uređaja za uštedu energije i vode (led sijalice, perlator za uštedu vode i produžni kabal) koji će biti doniran domaćinstvima. U 100 domaćinstava će biti vršen uvid u potrošnju energije i vode da bi se utvrdilo kojim jednostavnim mjerama i uređajima je moguće ostvariti najveće i mjerljive uštede. Na osnovu prikupljenih podataka, proračunaće se ukupna ušteda energije i vode nakon korištenja doniranih uređaja i uštede do kojih će doći na cijelom projektu.

Posjete domaćinstvima će vršiti energetski savjetnici, učenici Građevinsko-geodetske i Elektrotehničke škole uz podršku njihovih profesora/mentora, koji su prošle sedmice učestvovali na treningu za energetske savjetnike. Na treningu je prisustvovalo 36 učenika, četiri nastavnika Građevinsko- geodetske i Elektrotehničke škole i projektni tim.

Program obuke je obuhvatio teoretski i praktični dio gdje se moglo vidjeti na koji način će se vršiti posjete, kako će se popunjavati formulari i kako se služiti opremom za mjerenje potrošnje. Na radionici je posebna pažnja posvećena uputama i komunikaciji prilikom posjeta.

Nakon treninga, ovih dana će se početi sa organiziranjem posjeta energetski siromašnim domaćinstvima u Tuzli.

U okviru ovog projekta je urađena analiza i pripremljen dokument “Nacionalna situacija u pogledu energetskog siromaštva u BiH“, pripremljeni su edukativni priručnici: “Priručnik za energetske savjetnike“ i “Brošura sa savjetima o uštedi energije, namijenjena za domaćinstva“. Dokumenti nastali na projektu se mogu preuzeti na www.ekologija.ba .

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.