Četiri godine upravljanja čvrstim otpadom u Tuzli: Je li investicija od 6,5 miliona KM opravdana?

by admin
| 14:52
1509dep1

Općinsko vijeće Tuzla, od JKP „Komunalac“ Tuzla je zatražilo da se za jednu od narednih sjednica dostavi Informacija o realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom po osnovu kredita uzetog od Svjetske banke – kredit BOS 3672, namijenjen za realizaciju projekta upravljanja čvrstim otpadom od strane JKP “Komunalac” Tuzla.

Prilikom puštanja u rad (2010.), Centar za upravljanje čvrstim otpadom okarakterisan kao centar sa najsavremenijim tretmanom smeća na Balkanu, građane Tuzle je koštala 6,5 miliona KM, koliko se za njenu izgradnju zadužio JKP Komunalac.

U protekle četiri godine o stavrnim efektima ovog postrojenja se malo govorilo u javnosti, a informacija koju bi u narednom periodu trebala dostaviti Uprava „Komunalca“ otkrit će da li se radilo o isplativoj investiciji.

Viječnik iz redova SDA Tuzla, Sabahudin Imamović podnio je incijativu da se   da se ispita odgovornost onih koji su predložili podizanje kredita za kupovinu spomenutog postrojenja.

-Pokazalo se da se radi o jednoj promašenoj investiciji i očigledno je da donošenju kredita nije prethodila jedna realna studija izvodljivosti kojom bi bili razmotreni svi aspekti prije podizanja kredita. Na taj način je Komunalac opterećen sa skoro 6 miliona KM, što je veliko opterećenje i za općinski budžet, a kamoli za jedno javno preduzeće. Upravo zbog ovog kredita došlo je do povećanja cijena odvoza smeća što znači da je teret vraćanja kredita prebačen na teret građana – istakao je Imamović.

Prilikom puštanja u rad Centra za upralvjanje čvrstim otpadom, ostaknuto je da će za godinu dana nakon otvaranja, ovo postrojenje prodajom sekundarnih sirovina postati samoodrživo.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.