Ekonomski fakultet UNTZ: U decembru Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija“

by admin2
| 19:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, u saradnji sa pet fakulteta iz zemalja regiona (Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija), organizuje, u akademskom svijetu visoko etabliranu, Internacionalnu naučnu konferenciju „Ekonomija integracija“, poznatiju pod akronimom ICEI. Centralna tema, šeste po redu, Konferencije je „(E)migracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope“, što sublimira dva izuzetno aktuelna izazova pred ekonomijama ovih zemalja.

Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija“, će se održati u periodu 05-07.12.2019. godine u Tuzli. 

Program ICEI 2019 uključuje širok spektrum aktivnosti, počevši od plenarne panel sesije, na kojoj će učešće uzeti prominentni profesori iz zemalja koorganizatora i šire, preko paralelnih naučnih sesija, organizovanih po užim tematskim područjima, do studentske sesije, koja je namijenjena uspostavljanju aktivnije internacionalne komunikacije, mobilnosti i saradnje domaćih i inostranih studenata.

Poseban doprinos ove konferencije bit će u organizovanju Biznis foruma, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika velikog broja respektabilnih privrednih subjekata, finansijskih institucija, vladinih agencija i ministarstava, UNDP i IOM u BiH i sl., kako bi se napravila jača spona između visokog obrazovanja i realnog i finansijskog sektora ekonomije, kao i visokog obrazovanja i javnog sektora, koja bi vodila definitivnom prosperitetu Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Jugoistočne Evrope, pojedinačno i u cjelini uzevši. Povrh toga, novum ICEI 2019 jeste u organizovanju specijalne sesije „Kako danas napisati doktorsku disertaciju“, na kojoj će učestvovati visokoreferentni mentori i doktoranti, a što će biti od interesa ne samo studentima trećeg ciklusa studija na ekonomskim fakultetima, već i na drugim studijskim programima i svim akademskim djelatnicima i istraživačima.

Cilj organizatora je da se kroz izlaganja, konstruktivne diskusije, razmjenu stavova i iskustava sa domaćim i međunarodnim ekspertima u domenu nauke i prakse iziniciraju i implementiraju konkretna rješena nagomilanih socio-ekonomskih problema u zemljama Jugoistočne Evrope. Također, neformalna i prijateljska druženja u gradu Tuzli, koji je poznat po svom svekolikom gostoprimstvu, upotpunit će cjelokupni doživljaj – saopšteno je.


(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.