Tuzla: Predstavljen projekat uzgoja brzorastuće biomase koji provodi Elektroprivreda BiH

by Tuzla Info
| 21:00

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, održao je danas sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede BiH, na kojem je predstavljen projekat uzgoja brzorastuće biomase, koji Elektroprivreda BiH provodi u okviru procesa dekarbonizacije energetskog sektora, kao i energetske tranzicije ugljenih regiona.

Predstavnici Elektroprivrede BiH su upoznali gradonačelnika i saradnike sa novim pravcima razvoja ovog koncerna, a posebno sa aktivnostima na dekarbonizaciji energetskog sektora i pravednoj tranziciji ugljenih regiona.

Anes Kazagić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj EPBiH, objasnio je da se radi o jednomod projekata, a to je projekat uzgoja brzorastuće biomase na zemljištu rudnika. „Projekat je višestruko koristan za cijelu zajednicu. Zasadima brzorastućeg bilja pospješujemo okoliš, poboljšavamo izgled naše sredine, a proizvodnjom biomase zamjenjujemo dio uglja na termoblokovima, čime se smanjuje emisija CO2“, rekao je Kazagić, te upoznao prisutne da su već uspostavljena dva eksperimentalna zasada u Kreki i Brezi, na po jednom hektaru površine, te da se u narednoj godini namjerava zasaditi još 15 ha, po pet u Kreki, Brezi i Đurđeviku, a u narednim godinama proizvodnja biomase će se još znatnije multiplicirati.

Nevad Ikanović, vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika u Elektroprivredi BiH, naglasio je da je pitanje energetske tranzicije temeljno pitanje za cijeli region, pa tako i za BiH, te da je Elektroprivreda otvorila niz projekata na tom putu sa glavnim ciljevima obezbjeđenja energetske neovisnosti BiH i diverzifikacije biznisa u energetsko-rudarskom sektoru u okviru portfolija EPBiH. „Projekat proizvodnje biomase je jedan od tih projekata jer omogućava znatno poboljšanje životne sredine i okoliša za stanovništvo u regijama gdje je uspostavljen, dakle u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom katonu. Radi se o uzgoju preko 14.000 sadnica koje će značajno doprinijeti zaštiti okoliša, a u daljem razvoju omogućava nova upošljavanja, razvoj dodatnih privrednih aktivnosti, da određeni dio ljudi koji su uposleni u rudarskom sektoru nađu mogućnost novih upošljavanja“, dodao je Ikanović.

Gradonačelnik Imamović je izrazio veliki optimizam, kada je u pitanju realizacija predstavljenih pravaca u procesu dekarbonizacije i tranzicije energetskog sektora, a naročito u vezi sa prezentiranim projektom uzgoja brzorastuće biomase na zemljištu Rudnika Kreka. „Jako nam je važno da Elektroprivreda BiH širi pravce svog razvoja i da se prilagođava naloženoj dekarbonizaciji. Nama je važno da imamo jaku Elektroprivredu, kao uslov za energetsku neovisnost Bosne i Hercegovine, važno nam je da imamo kvalitetno grijanje u Tuzli i posebno nam je važan čist zrak. Projekat koji je danas prezentiran u meni budi optimizam. Nama je jako važna i Kreka. Ona ima ogroman kapital u vidu neiskorištenog zemljišta i sada to, što su neki pogrešno smatrali da je balast, je velika prednost i može biti motor razvoja.Velika količina stabala koja će biti zasađena u Tuzli i Đurđeviku je veoma dobra za kvalitet zraka i dobro je da se umjesto uglja loži drvena masa. Smanjiće se emisija sumpora i CO2. Mi, kao lokalna zajednica ćemo snažno podržati ovaj projekat. Radi se o pametnom projektu, korisnom za kvalitet života naših građana“, istakao je gradonačelnik Imamović.

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.