Izdvojeno 370 hiljada KM za zbrinjavanje 95 zaposlenika u TK čija su preduzeća u stečaju

by Tuzla Info
| 17:00
1106 aida

Vlada TK je dala i saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Ovaj program provodi JU Služba za zapošljavanje TK, a u njemu je predviđeno ukupno 377.073,64 KM za socijalno zbrinjavanje ukupno 95 zaposlenika kompanija Autosaobraćaj d.o.o. Banovići, Fabrika obuće „Aida“ dd Tuzla, Fortuna d. d. Gračanica – u stečaju, Dita d. d. Tuzla – u stečaju, Polet d. d. Tuzla, MI Fering d. d. Gračanica – u stečaju, Helios d. d. Banovići – u stečaju i Union d. d. Tuzla.

Cilj Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da svim zaposlenim koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i za one zaposlenike za čijim radom je prestala potreba u privrednim društvima prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, kao i za privredna društva u privatnom vlasništvu, a koja su nekad bila u državnom vlasništvu za koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uplatilo doprinose za PIO/MIO, omogući uvezivanje penzionog staža, radi ostvarivanja prava na penziju.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.