Studetima UNTZ odobren prenos četiri ispita u narednu akademsku godinu

by Tuzla Info
| 14:44
0211 filozofski fakultet
  •  
  •  
  •  
  •  

Skupština Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada TK je ranije održala sjednicu i preformulisala Drugi amandman Zakona o visokom obrazovanju, a koji se odnosi na prenošenje četiri ispita u narednu akademsku godinu, tako da on sada glasi da ako je proglašeno stanje prirodne nesreće studenti imaju pravo prenošenja 20 ETCS bodova odnosno četiri predmeta.

Amandman je izmijenjen u dijelu da se sada Zakonom mogu prenijeti četiri predmeta, a za razliku do sada o tome je odlučivao Senat Univerziteta u Tuzli.

U nastavku donosimo izmjenjeni amandman u cjelosti:

“Izuzetno, ukoliko je tokom akademske godine od strane nadležnog organa proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, redovnog rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove, usljed čega, imajući u vidu mjere i preporuke nadležnih organa, u visokoškolskoj ustanovi nije bilo moguće organizovati nastavu u cjelosti u skladu sa klasiclčnim pravilima i principima (uključujući neposredan rad sa studentima), student ima pravo upisa naredne godine studija uz mogućnost prenosa najviše 20 ECTS bodova odnosno najviše četiri nastavna predmeta, neovisno koliko zajedno nose ECTS bodova.”

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.