Potpisan Memorandum o saradnji za izradu socijalne karte u Gradu Tuzla

by nedim
| 13:15

Jučer je u prostorijama Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla potpisan Memorandum o saradnji između JU Centar za socijalni rad Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Udruženja „Zemlja djece u BiH“ , a s ciljem zajedničkog rada na izradi socijalne karte za tri tuzlanska naselja: Kiseljak, Kreka i kolektivno naselje Mihatovići.

U narednom šestomjesečnom periodu na prostorima ciljanih zajednica biti će anketirano preko 8.000 građana i građanki kako bi se utvrdilo stvarno demografsko, socio-ekonomsko i drugo stanje koje će biti temelj za dalje planiranje aktivnosti i mjera u cilju poboljšanja uslova života na području Grada Tuzla.

U anketiranje i prikupljane podataka na terenu će biti uključeno preko 25 edukovanih volontera-studenata sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koji će tokom cijelog procesa anketiranja imati mentorsku podršku profesionalaca iz Centra za socijalni rad Tuzla i Udruženja „Zemlja djece u BiH“.

Inače, izrada socijalne karte se realizuje u okviru projekta „Digitalizacija socijalne baze podataka i intezivirano podizanje svijesti u marginaliziranim zajednicama“, koje provodi „Zemlja djece u BiH“ u partnerstvu sa JU „Centar za socijalni rad“ Tuzla, a uz finansijsku podršku njemačke vladine organizacije GIZ u okviru regionalnog projekta SoRi.

Podršku navedenom projektu dao je Grad Tuzla kao i u svim daljim aktivnostima na izradi socijalne karte cijelog Grada Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.