Potpisivali dva ugovora: Oglasili se igrači kojima FK Sloboda duguje novac

by nedim
| 17:31
1205 bekic mladost
  •  
  •  
  •  
  •  

Nakon što je licencu za učešće u Premijer ligi BiH i naredne sezone dobio FK Sloboda oglasili su se bivši igrači tuzlanskog kluba Irfan Fejzić, Samir Bekrić, Mehmed Alispahić, Sabit Alispahić, Amer Bekić i Almir Bekić koji tvrde da tuzlanski premijerligaš ima prema njima dugovanja i da nisu postigli nikakav dogovor, te da Komisija za licenciranje nije mogla Slobodi dozvoliti da dobije licencu dok ista ne budu izmirena.

Advokati šestorice nogometaša su se oglasili saopšenjem za javnost u kojem navode:

“FK Sloboda“ Tuzla (u daljem tekstu: Klub) u postupku licenciranja osporava potraživanja igrača koji su ta potraživanja prijavili N/FS BiH, Administraciji za licenciranje i to obrazlaže da su ti isti igrači potpisali Ugovor o radu sa Klubom a Ugovor o djelu sa Omladinskim pogonom FK „Sloboda 1919“ Tuzla (u daljem tekstu: Omladinski pogon).

Takođe, osporavanje ”argumentuje” informacijom da su sve svoje obaveze prema igračima ispunili a da su obaveze Omladinskog pogona ustvari obaveze drugog pravnog subjekta koji nema poveznicu sa Klubom.

Argumentaciju – osporavanje za sve naprijed navedeno, Klub obrazlaže činjenicom da je Odlukama Komisije za status igrača NS Tuzlanskog kantona i N/FS BiH a po zahtjevu igrača Alispahić Sabita i Alispahić Mehmeda, potvrđeno postojanje ”dva pravna subjekta”.

Obrazloženje nema pravnu utemeljenost zbog sljedećeg činjeničnog stanja:

Prilikom razgovora o angažmanu fudbalera za FK „Sloboda“ Tuzla (u daljem tekstu: Klub), dogovarani su periodi angažmana, neto iznosi plaća, premija, stanarina, hranarina i ostalih prinadležnosti koje fudbaleri traže da bi angažman bio potpun.

Nakon ”pružanja ruke” uz znak postizanja dogovora, predsjednik Kluba bi igračima predočio da moraju potpisati dva (2) ugovora kako bi sve dogovoreno bilo i realizovano. Razgovor bi se završio ”garancijama” da predsjednik stoji iza svega dogovorenog i potpisanog.

Poslije postignutog dogovora, igraču bi se dala na potpis dva (2) ugovora:

  1. Ugovor o radu sa FK „Sloboda“ Tuzla
  2. Ugovor o djelu sa Omladinskim pogonom FK „Sloboda 1919“ Tuzla

Ugovore za oba ”pravna subjekta” potpisivalo je isto odgovorno lice (direktor Kluba) ili njegov zamjenik (generalni sekretar Kluba) a sve na osnovu pismene odluke predsjednika Skupštine Kluba.

0907 bekric

Eduard Brandalik i Samir Bekrić prilikom potpisivanja ugovora

Oba ugovora su ovjeravana istim pečatom, pečatom Kluba te protokolisani istim protokolom, protokolom kluba… Po potpisivanju tih ugovora, fudbaler bi bio registrovan za Klub a isplate su manjim dijelom vršene gotovinskim a većim preko Omladinskog pogona FK „Sloboda 1919“ Tuzla na transakcijski račun fudbalera.

Sam način zaključivanja ugovora u predmetnom kontekstu ne predstavlja odlučujuću činjenicu, jer se radi o očiglednom pokušaju izigravanja pravilnika saveza i UEFA i pristajanje saveza na takvu vrstu prakse moze da bude ozbiljan, pa i opasan presedan jer bi pokazao ostalim klubovima put ka izigravanju propisa, sto bi u konačnom moglo da ima ozbiljne posljedice…

Pored navedenoga, činjenica je da je pečatom FK „Sloboda“ ovjeren i od strane istog odgovornog lica potpisan i Ugovor o djelu, pa se isto iz ugla obaveza ima tumačiti i kao preuzimanje obaveze od strane Slobode, prema datom igraču, ukoliko se ide sa tumačenjem o “dva pravna lica”.

Skrećemo pažnju i na član 4. Ugovora o djelu gdje decidno stoji da se Klub obavezuje isplatiti ziralno igraču, a ne neki naručilac posla, izvršiocu posla, a u članu 6. je jasno vidljivo da je vremenski period važenja ugovora o djelu vezan za rok važenja Ugovora o radu, što nesumnjivo potvrdjuje da predmetni Ugovori o djelu vise imaju karakter Aneksa Ugovora o radu, a nekakav zaseban Ugovor sa trećim licem o ovom slučaju“, ističu zastupnici nogometaša u pojašnjenju cijele situacije.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.