Petorica bivših policijskih rukovodilaca oslobođeni optužbe za genocid u Srebrenici

by Tuzla Info
| 11:34
0101 2020 sud bih
  •  
  •  
  •  
  •  

Sud Bosne i Hercegovine je danas u prvostepenom postupku oslobodio petoricu bivših policijskih rukovodilaca koji su optuženi za genocid u Srebrenici.

Oslobođeni su načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu Miodrag Josipović, zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu Branimir Tešić, načelnik zvorničkog Centra javne bezbjednosti (CJB) Dragomir Vasić, komandant Posebnih jedinica policije (PJP) Danilo Zoljić i bivši komandir Prve čete PJP-a Radomir Pantić. Oni su bili optuženi za učešće u djelimičnom istrebljenju Bošnjaka u istočnoj Bosni.

“Tužilaštvo nije dokazalo prisutstvo namjere optuženih za istrebljenje”, kazala je predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho, dodajući da prisutstvo policije na određenim lokacijama nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu.

Vasić je oslobođen optužbe za izvršenje genocida, a ostala četvorica za pomaganje u genocidu.

Predsjedavajuća Vijeća je kazala da nije sporno da je u Srebrenici počinjen genocid, ali da je nakon okončanja postupka Sud ostao u sumnji u vezi sa odgovornošću optuženih. Prema riječima Kreho, Tužilaštvo nije izvelo nijedan dokaz koji bi Vasića vezao za udruženi zločinački poduhvat.

“Samo navođenje njegovih kontakata sa visokopozicioniranim zvaničnicima civilne, vojne i policijske vlasti nije dovoljna činjenica za ovo Vijeće”, konstatovala je Kreho.

Ona je dodala da nije izveden ni dokaz da je Vasić znao za namjeru glavnih izvršilaca, plana za prisilno preseljenje 40.000 civila iz Potočara, kao i pogubljenje 8.000 muškaraca. Kreho je rekla da je Tužilaštvo pokušavalo da dokaže svijest optuženog kroz prisustvo sastancima, ali da su izostali dokazi o zaključcima sa tih sastanaka.

Josipović je oslobođen optužbi da je izdao naređenje, a Tešić neposredno izvršavao naredbu o angažovanju pripadnika SJB-a iz Bratunca na odvajanju muškaraca u Potočarima, kao i na njihovom prihvatu i smještaju u Bratuncu.

Kreho je rekla da Tužilaštvo nije dokazalo da je Josipović izdao naredbu i odredio koji policajci idu u obavljanje zadataka. Ona je dodala da samo prisustvo određenog broja policajaca nije dovoljan dokaz.

Prema zaključcima Vijeća, Tužilaštvo nije dokazalo da su Vasić, Zoljić i Pantić paralelno vršili komandu i nadzor nad pripadnicima policije, uključujući i PJP.

 

Pripadnici policije, kako je utvrdilo Vijeće, bili su angažovani na nekim mjestima, uglavnom na osiguranju putne komunikacije. Kreho je navela da je Prva četa PJP-a bila pretpočinjena Vojsci Republike Srpske (VRS) i to pod komandom Ljubiše Borovčanina. Borovčanin je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora.

 

Troškovi postupka, koji je trajao više od šest godina, padaju na teret budžeta. U ovom predmetu 2014. podignute su dvije optužnice, a postupci su spojeni i suđenje je počelo u aprilu 2015. Tužilaštvo je tokom suđenja saslušalo 97 svjedoka i četiri vještaka, a Odbrane 23 svjedoka.

Na danas izrečenu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba, piše Detektor.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.