ELIR - Nikola Tesla d.d.

Održavanje i proizvodnja električnih strojeva, aparata i uređaja u rudarstvu i industriji.
Adresa
Save Kovačevića 11, Tuzla, 75000, ,
Telefon
035/290-638