Siporex d.o.o.

Proizvodnja, montaža i promet građevinskih elemenata i ostalih proizvoda od plino-betona (siporexa), građevinskih ljepila, i maltera.
Adresa
Bukinje bb, Tuzla, 75000, ,
Telefon
035/ 281 481