Vega-mix d.o.o.

Dodatak jelima sa sušenim povrćem (proizvodnja, pakiranje i trgovina)
Adresa
Magistralni put A br. 224, Maline, Živinice, 75270, ,
Telefon
035/ 744 517