Visoka škola „CMS - Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, kao samostalna visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog Kantona.

CMS je usmjeren na edukaciju budućih zaposlenika u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, nastavnika i naučnika, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.
Adresa
Vjekoslava Tunjića 15, Šički Brod, , 75000, ,
Telefon
035 369 540, 035 369 541, 035 369 542
Website