Edukacijski centar GONG

- kursevi infromatike
- kursevi stranih kezika
- čaovi i instrukcije iz školskih predmeta
Adresa
Ul. 15. maja bb, TC Sjenjak, Tuzla, , ,
Telefon
062 389 245