Dnevna novina Tuzlanski list

Adresa
Maršala Tita do broja 34 (zgrada „Toranj”), Tuzla, 75 000, ,
Telefon
035/ 360 020; 360 022