Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Adresa
ZAVNOBiH-a 11, Tuzla, 75 000, ,
Telefon
035/ 307 390