subota, 23 Januar 2021 16:59

Trebamo li strahovati od poplava: U narednih pet dana povećanje vodostaja u slivu Save

2606 turija

Federalna uprava civilne zaštite upozorila je da se u narednih pet dana može očekivati povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Iz Federalne civilne zaštite navode da se može očekivati povećanje vodostaja posebno na području cijelog toka rijeka Une i Sane, sa mogućnošću dostizanja nivoa na kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Povećanje vodostaja očekuje se zbog prognoziranih značajnijih količina padavina – snijega i kiše, kao i topljenja postojećeg snježnog pokrivača.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da su zasićenost tla vlagom, porast temperature, topljenje snijega i nove količine padavina uslovili potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Porast vodostaja očekuje se u slivovima svih pritoka Save, a prognozirani porast vodostaja može izazvati lokalna izlivanja na bujičnim vodotocima, posebno na pritokama rijeke Bosne i Vrbasa, upozoravaju iz Federalne uprave civilne zaštite.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu