srijeda, 15 Juli 2020 14:00

Preporuke zavoda: Kako da postupa radni kolektiv ako je uposlenik zaražen koronavirusom

1507 kolege

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objasnili su kako treba postupati u slučaju potvrđivanja koronavirusa kod uposlenih u radnom kolektivu.

Kako su naveli, radnici koji dođe na posao sa simptomima poput temperature, kašlja, respiratornih simptoma, malaksalosti ili imaju gubitak okusa i mirisa, poslodavci ih moraju odmah uputiti kući.

"Svi uposlenici koji su razvili simptome van radnog vremena ne trebaju dolaziti na posao. Oni imaju obavezu da se odmah telefonski jave nadležnom ljekaru i prijave simptome. Također, osoba treba obavijestiti sve svoje privatne i službene bliske kontakte koji su bili bez maske, na udaljenosti manjoj od jednog metra i duže od 15 minuta, da je kod njega detektovan SARSCoV2 virus. Zaražena osoba postaje infektivna dva dana prije pojave simptoma ili, kod asimptomatskog COVID pozitivnog dva dana prije datuma uzorkovanja za rtPCR test", ukazali su.

Poručili su da nadležni ljekar treba svakodnevno pratiti zdravstveno stanje pacijenta, odrediti potrebu za testiranjem u skladu sa važećim smjernicama. Naglasili su da ljekar pacijentu određuje samoizolaciju i period praćenja od 14 dana, a ako dođe do pogoršanja simptoma određuje pacijenta i eventualnu hospitalizaciju.

Iz Zavoda su podsjetili da se pravilnim nošenjem maski i držanjem fizičke distance od dva metra u zatvorenim prostorijama i jedan metar na otvorenom sprječava širenje koronavirusa.

"Osoba koja nosi masku i održava higijenu ruku bez dodirivanja nosa i usta smanjuje mogućnost širenja zaraze na minimum. Dezinfekciju treba obavljati svakodnevno, tzv. tekuća dezinfekcija (svaki uposlenik oko sebe) i na kraju svakog radnog dana nakon radnog vremena, neko od uposlenika (određuje ga krizni štab ustanove) treba izvršiti dezinfekciju svih radnih prostorija. Ukoliko je potrebna dodatna dezinfekcija cjelokupnog prostora potrebno je pozvati ugovornog izvođača DDD poslova", naveli su.

Obrazložili su šta poslodavac treba uraditi ako je stranka bila u bliskom kontaktu sa zaraženim radnikom.

"Potrebno ih je obavijestiti da se jave porodičnom ljekaru koji će procijeniti potrebu za samoizolacijom. Period praćenja osobe koja je u samoizolaciji počinje od datuma posljednjeg kontakta sa zaraženom osobom i traje 14 dana. Ponavljamo, ukoliko se pridržavate mjera koje su naložene od Federalnog i Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, onda nema bliskih kontakata među uposlenicima niti sa strankama te niko nije ugrožen na radnom mjestu. Preporučujemo da se uvede forma izjave na koju će se uposlenici i stranke svaki dan potpisati da niti oni niti bliski članovi njihovog domaćinstva nemaju sljedeće simptome: povišena temperatura, respiratorni simptomi, gubitak okusa i mirisa, malaksalost", potcrtali su.

Iz Zavoda su podsjetili da je Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, koja je na snazi od 6.7.2020. godine, naloženo svim poslovnim subjektima, javnim ustanovama, javnim preduzećima, organima uprave na području Kantona Sarajevo da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i preventivnih mjera, a preporučuje se da tamo gdje je god moguće i opravdano organiziraju rad od kuće ili odrede skraćeno radno vrijeme.

Nepridržavanje mjera iz kriznih planova pripravnosti od strane uposlenika poslovnih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća i organa uprave je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, upozorili su iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

(TI)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu