petak, 03 Maj 2019 11:26

Federalna vlada: Utvrđena cijena uvjerenja o državljanstvu, vjenčanog i rodnog lista

0305 uvjerenje

Federalna vlada utvrdila je cijene izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista iz tačke I. ove odluke, na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku, iznosi:

izvod iz matične knjige rođenih – 0,3920 KM;

izvod iz matične knjige vjenčanih – 0,3920 KM;

izvod iz matične knjige umrlih – 0,3920 KM;

izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inostranstvo – 0,3920 KM;

izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inostranstvo – 0,3920 KM;

izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inostranstvo – 0,3920 KM;

uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13 – 0,3920 KM;

uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13A – 0,3920 KM;

uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13B – 0,3920 KM;

vjenčani list -1,72 KM;

U cijene iz stava (1) ove tačke uračunat je PDV. Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list po cijenama iz tačke II. ove odluke.

(TI)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu