DSO Promus

petak, 11 Januar 2019 13:32

Savez samostalnih sindikata BiH: Prijedlog da minimalna satnica radnicima bude 3,59 KM

1101 sindikat

U četvrtak, 10. januara 2019. godine, u Domu sindikata u Sarajevu održana je Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Time je finalizirano imenovanje članova u svim organima i tijelima SSSBiH za mandatni period 2018-2022. godine.

Predsjedništvo UO SSSBiH je utvrdio Prijedlog općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koji će u najkraćem roku biti upućen Udruženju poslodavaca FBiH uz inicijativu za pokretanje pregovora, a potom i Vladi Federacije BiH kao trećem socijalnom partneru, a u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

Utvrđeno je da minimalna satnica koju SSSBiH traži bude 3,59 KM. Takođe, članovi Predsjedništva su se usaglasili da se Ustavnom sudu FBiH uputi inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 114. Zakona o radu FBiH.

Na sjednici je razmatrana i Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH koja je SSSBiH dostavljena u formi nacrta i na koju smo dali svoje primjedbe.

Zaključeno je da se od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zatraži zakazivanje zajedničkog sastanka sva tri socijalna partnera kako bi se analizirale primjedbe dobijene od strane sindikata i poslodavaca, te došlo do konsenzusa i zajedničkog teksta ove uredbe. Takođe, razmatran je i Prednacrt zakona o reprezentativnosti Sindikata i Udruženja poslodavaca.

 (TI)


futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu