Web banner 1200x100px Popust MC Astra Borovo 29.06.2018

farah baner

subota, 11 Novembar 2017 11:51

FBiH: Od boravišnih taksi 800.000 KM, novi zakon većinu novca vraća lokalnim zajednicama

2606 turizam

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o turizmu, kojeg je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim 2014. godine, i Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pojasnila je da je nakon detaljne analize donesena odluka da se Zakon o turizmu može spojiti sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, koji regulira rad turističkih agencija i turističkih vodiča.

Dodala je da novi zakon regulira tri oblasti i to su turističke zajednice, koje se sada nazivaju turističkim organizacijama, rad turističkih agencija i rad turističkih vodiča, a ujedno djelomično je usklađen s direktivama Evropske unije te Reformskom agendom čiji je cilj povećanje zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije.

Istkanula je da se ovim zakonom rasterećuje privreda jer se njime ukida turistička članarina, što znači da privatni subjekti neće više plaćati članarinu jer je to prepoznato kao parafiskalni namet, a smanjuju se i procedure registracije turističkih agencija.

"Uz konsultaciju s turističkim vodičima, odlučeno je oni koji su do sada mogli raditi jedino kao obrtnici i imati fiskalnu kasu, od sada će moći raditi kao samostalna, pravna lica ili uposlenici agencije, što do sada nisu mogli, ili će moći ostati obrtnici. Moći će raditi vikendom, sezonski ili godišnje", naglasila je Đapo.

Također, planirano je uvođenje elektronskog registra koji će biti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i  gdje će biti registar svih agencija i vodiča koji će polagati ispit općeg znanja na federalnom i posebnog znanja na nivou kantona.

Istaknula je da su definirane i nove oblasti iz destinacijskog mendžmenta, tako da će se sada definirati turistička organizacija, turistički proizvod i turistički lokalitet te će Federacija, kanton ili općina moći proglasiti određeni lokalitet ili destinaciju od značaja za razvoju turizma.

"Propisani su i različiti oblici turističke ponude što do sada nije bio slučaj tako da se regulira zakonski okvir za poslovni, zdravstveni, vjerski turizam i slično. Također, svaki nivo vlasti će moći osnovati svoju organizaciju te smo ovim zakonom definirali reguliranje Federalne turističke organizacije, a kantoni i općine će moći organizirati svoje",zaključila je Đapo.

Govoreći o Zakonu o boravišnoj taksi, pojasnila je da se odlučilo izraditi ovaj zakon jer su to prakse iz okruženja i njime je regulirano da svaki turist, domaći ili strani, koji boravi na određenom lokalitetu plaća boravišnu taksu, a definirano je i da su od plaćanja izuzeta djeca, osobe sa invaliditetom, penzioneri koji se liječe u banjama i slično.

Zakon predviđa raspodjelu takse tako da će 10 posto ići za nivo Federacije, 10 posto kantonima i 80 posto lokalnoj zajednici, jer Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, s čijim preporukama je zakon i usklađen, predviđa da je turizam lokalna industrija i da novac ostaje tamo gdje se generira.

"Posmatrajući zakonska rješenja u okruženju, Srbija 100 posto ostavlja lokalnoj zajednici, Crna Gora 80 posto, Hrvatska 65, ali će Hrvatska uskoro krenuti u izmjenu tog propisa te će početi ostavljati 100 posto lokalnoj zajednici", kazala je Đapo.

Boravišna taksa sada iznosi dvije KM i pretpostavlja se da će tako i ostati, iako nije isključena mogućnost povećanja takse jer će Vlada svake godine u oktobru predlagati iznos boravišne takse za sljedeću godinu. Na ovaj način ubire se oko 800.000 KM.

Ovi zakoni bit će upućeni u parlamentarnu proceduru.

(TI)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu