20170905 BEKO

farah baner

srijeda, 21 Juni 2017 07:46

Tehnološki fakultet Tuzla: I ove godine organiziran drugi ciklus studijskog programa Nutricionizam

2106 nutricionizamTehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli  već dugi niz godina prepoznaje potrebe tržišta rada što je rezultiralo i pokretanjem studijskog programa Nutricionizma na drugom ciklusu studija.

Ove godine se po četvrti puta organizira drugi ciklus studija Nutricionizma na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Studijski program nutricionizma ima multidisciplinarni pristup sa predavačima iz oblasti nutricionizma, prehrambene tehnologije, medicine i farmacije. Ovakav pristup doprinosi kvaliteti studija i profiliranje kadrova u različitim oblastima djelovanja.

Cilj studijskog programa iz područja Nutricionizma je unaprjeđenje i poboljšanje prehrane stanovništva i uticaj na javno zdravstvo sa ciljem prevencije bolesti sufiscitarnosti i deficitarnosti nutrijenata u ishrani stanovništva, afirmacija zdravog životnog stila, kao i unaprjeđenje znanja iz nutricionizma kod stanovništva.

Nakon uspješno završenog studija, studenti studijskog programa Nutricionizam moći će:

- primijeniti znanja o proizvodnji i pripremi nutritivno vrijedne i zdravstveno ispravne hrane,
- educirati o prehrani zdravih osoba u cilju prevencije bolesti,
- djelovati na unaprjeđenju i poboljšanju uticaja na javno zdravlje sa ciljem prevencije bolesti, način prehrane, primijeniti vještine u afirmaciji zdravog životnog stila,
- koristiti znanja i vještine u informisanju potrošača vezano za procese proizvodnje i pripreme nutritivno vrijedne hrane i
- koristiti statističke metode i računarske software u analizi nutritivne vrijednosti hrane.

Studij traje dva semestra a završava izradom završnog rada, nakon čega kandidati stiču pravo na zvanje magistra nutriciozma. Troškovi školarine iznose 2400 KM (odnosno 1200 KM svaki semestar). Konkurs je raspisan 16.06.2017. godine i ostaje otvoren do 05.09.2017. godine.

Pravo upisa imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od godine, odnosno sa ostvarenih 240 ECTS.

Prijavu na Konkurs i potrebne dokumente, kandidati mogu preuzeti na ovom linku.

(Tuzlainfo.ba)

futura toneri veliki

baner divan

biznis veliki

 

level baner

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu