srijeda, 21 Septembar 2011 09:08

Općina Tuzla: Javni poziv – sufinansiranje projekata iz oblasti društvenih djelatnosti

Tuzla_Grb_logoOpćina Tuzla je objavila Javni poziv za sufinansiranje programskih / projektnih aktivnosti udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla u 2011. godini.

Dio Javnog poziva prenosimo:

Na osnovu člana 6. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 04/10), Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV

Za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla u 2011. godini

I. Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi programa i projekata za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti društvenih djelatnosti a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla.

II. Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja i fondacije (u daljem tekstu: Korisnici) sa sjedištem na području općine Tuzla čije su programske/projektne aktivnosti usmjerene na razvoj u oblasti društvenih djelatnosti.
Na Javni poziv mogu se javiti i Korisnici sa sjedištem izvan općine Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine ako realiziraju projekte i programe od interesa za općinu Tuzla, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

III. Namjena

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici koji imaju odgovarajući stručni kadar za realizaciju predloženih programa i projekata, a koji se odnose na:

- muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,
- pozorišne djelatnosti
- izdavačke djelatnosti i promocije (knjiga, muzičkih djela, kataloga, fotografija, časopisa i novina u kulturi),
- filmske i multimedijske djelatnosti,
- poticanje i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma,
- muzičke i muzičko scenske djelatnosti
- akcije i manifestacije na području pozorišne, muzičko-scenske, muzičke i plesne djelatnosti,
- međunarodnu i međugradsku kulturnu saradnju,
- promociju mladih u kulturi i alternativnu/urbanu kulturu,
- afirmaciju kulture i tradicije Tuzle,
- razvoj kreativne industrije u Tuzli,
- očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa,
- ostale programe/projekte u kulturi,
- zaštitu i promociju ljudskih prava i prava djeteta,
- socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata, zaštitu porodica sa djecom i smanjenje nezaposlenosti
- podršku mladima i djeci,
- edukaciju mladih (borba protiv poroka u društvu, sprečavanje nasilja, maloljetničke delikvencije i sl.),
- demokratizaciju i razvoj civilnog društva,
- unapređenje kvaliteta življenja, zaštitu i očuvanje zdravlja i životne sredine,
- zaštitu i očuvanje kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i promociju njihovih kulturnih aktivnosti,
- promociju volonterskog i humanitarnog rada i lokalnih građanskih inicijativa,
- provođenje pomoći i samopomoći, poticanje integracije djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, sadržaje usmjerene na poticanje samostalnog življenja, edukaciju osoba sa invaliditetom, članova porodica i svih drugih sudionika sistema zaštite i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom,
- unapređivanje kvaliteta života djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Cijeli tekst javnost poziva možete vidjeti na ovom linku


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu