tuzla info 1200x100

farah baner

petak, 14 Juli 2017 08:52

Gradsko vijeće Tuzle: „Tržnice – pijace“ poslovale negativno, vijećnici traže reorganizaciju radnih mjesta

0101 gradsko vijece 2017 2Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzle.

U prvom dijelu sjednice između ostalog, usvojen je Nacrta zoning plana, „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli, te o Odluke o njegovom provođenju.

Rekreaciono područje i park šume Ilinčica je izuzetno značajan projekat za Tuzlu i njene građane. Između ostalog, podrazumjeva gradnju sportsko – rekreacionih sadržaja, smještajnih kapaciteta, rezervata za autohtone životinje, te sadnju paulovnije koja bi riješila problem klizišta na ovom području. Zoning plan ovog područja je usvojen jednoglasno, i sada slijedi javna rasprava od 30 dana, za što će biti dosatvljene i sve primjedbe i sugestije vijećnika iznesene tokom sjednice.

Među zaključcima je i da Gradsko vijeće Tuzla uputi molbu Policijskoj upravi Tuzla, da s ciljem povećanja bezbjednosti građana, vrše povremene obilaske lokaliteta Ilinčice. Od nadležnih gradskih službi se traži da cestu koja prolazi kroz MZ Kula prema Ilinčici, a u skladu sa mogućnostima, prošire i rekonstruišu oštećene dijelove, te da se obilježe kolovozne trake koje graniče sa klizištima. Od službi se takođe traži, i da kod nadležnih organa i institucija, traže realizaciju trotoara na putu Tuzla – Dubrave.

Rekreaciono područje i park šume Ilinčica će biti promovisani i na web stranici Grada Tuzle, uz poziv potencijalnim investitorima. Gradsko vijeće traži i da nakon usvajanja Zoning plana budu redovno, a po mogućnosti svakih tri do šest mjeseci, informisano o pronalasku potencijalnog investitora.  Jedan od zaključaka je da se što prije pristupi rješavanju imovinsko – pravnih odnosa, s ciljem realizacije Zoning plana i izgradnje planiranih objekata. Od Zavoda za urbanizam Tuzla se traži, da ubuduće kod prezentacija planskih dokumenata, kroz legendu naznače obuhvat sa karakterističnim mjestima lokacije, radi boljeg prepoznavanja.

U prvom dijelu sjednice Gradskog vijeća Tuzla, usvojena je Odluka o odobravanju pokretanja konkursne procedure, za dodjelu stanova u vlasništvu Grada. Recimo i da je prilikom usvajanja dnevnog reda, za narednu sjednicu odložena Informacija Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti, o stanju kampa u MZ Kiseljak, te Razmatranje stanja šahtova na području Grada, odvođenje površinskih voda, te problem stvaranja vještačkih jezera u slučaju obimnijih padavina.

U poslijepodnevnom dijelu sjednice Gradskog vijeća Tuzla raspravljano je o izvještajima o radu u prošloj godini javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla, odnosno o „Tržnice – pijace“ i „Centralno grijanje“.

Kada je riječ o JP „Tržnice – pijace“, ono je poslovalo negativno, te su vijećnici željeli znati uzroke. Zaključcima je naloženo menadžmentu da za septembarsku sjednicu pripreme prijedlog mjera za sanaciju stanja. Takođe, od menadžmenta i nadzornog odbora traže da se izvrši reorganizacija radnih mjesta u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

Preporučili su im da obrate posebnu pažnju na male trgovce, te osmisle projekte i programe koji bi odgovarali njihovim potrebama. Jedan od prijedloga je bio i da se parking prostor u blizini pijace da na korištenje ovom preduzeću, kako bi im se olakšalo poslovanje.

Kada je riječ o JP „Centralno grijanje“ predloženo je, između ostalog, da se prije širenja vrelovodne mreže izvrši anketiranje stanovništva, kako bi se stekao uvid u to koliko će domaćinstava biti pripojeno na mrežu, a kako bi projekat bio ekonomski isplativ.

Raspravljalo se, između ostalog, i o Informaciji o gradskom i prigradskom saobraćaju u gradu Tuzli. Vijećnici su, nakon duže rasprave, odlučili da se neće izjašnjavati o pomenutoj Informaciji, već su usvojili zaključak da se menadžmentu i resornim gradskim službama u roku od 60 dana dostavi stenogram sa sjednice, a vezano za raspravu o pomenutoj tački, kako bi se mogli dogovoriti o narednim koracima.

Osim pomenutog, usvojen je dopunjeni Poslovnik Gradskog vijeća, koji će, istaknuto je, riješiti brojne nedorečenosti, te omogućiti efikasniji rad. Jedan od razloga za njegovu izmjenu jeste da se onemogući „trgovina“ vijećničkim mandatima, istaknuto je.

(TI/RTV7)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu