MZ Tušanj: Građani Mandića vijećnicima proslijedili listu prioritetnih kapitalnih investicija

by admin
| 4:18
  •  
  •  
  •  
  •  

Predsjedništvo Zbora građana Mjesne zajednice “Tušanj”, Podružnica “Mandići”, vijećnicima Gradskog vijeća Grada Tuzla proslijedilo je utvrđene prioritete a na osnovu izraženih zahtjeva građana, na prethodno održanim zborovima.

U listu prioritetnih kapitalnih investicija za područje dijela mjesne zajednice Tušanj, a koji se odnosi na podružnicu Mandići i Rasova uvršteni su:

1.Izgradnja puta kroz Rudnik soli

OBRAZLOŽENJE:Izgradnja ovog puta je za mještane Mandića i Rasovca prioritet svih prioriteta. Do sada je Predsjednštvo Zbora građana, koji su se prinudno samoorganizirali na ovaj način, vodilo niz aktivnosti na rješavanju ovog problema. Tako su za potrebe ovog projekta obezbijeđena sredstva u iznosu 500000,ooKM, dobivena načelna saglasnost Rudnika soli, raspisan tender za izradu glavnog projekta, te pokrenute aktivnosti na dobijanju urbanističke, odnosno građevinske dozvole.Obzirom da Savjet MZ Tušanj u prethodnom mandatu, nije aktivno učestvovao u realizaciji ovog projekta, nužno je da i Savjet u novom sazivu, ovaj projekat stavi u vrh prioriteta svog rada u narednom periodu,kako bi se ovaj projekat realizirao do kraja ove godine.Moramo napomenuti da namjenska sredstva iz kreditnog zaduženja grada Tuzla, što zbog nedovoljne aktivnosti i Savjeta MZ i Službe za komunalne poslove grada, stoje neangažirana od marta 2016 godine, što je u najmanju ruku neozbiljno.

2.Završetak projekta izgradnje kanalizacione mreže za naselje Mandići, a zatim nastavak izgradnje iste za naseljena mjesta Rovine, Palićevo brdo, Altumbabića sokak, Lipik, Cerovi, Vina, put Rasovac i dio naselja Rasovac (oko osnovne škole) koji slivom gravitira potoku Tušanj.

OBRAZLOŽENJE: Naselje Mandići je obuhvaćeno projektom izgradnje kanalizacione mreže koji je podržan grant sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBIH u iznosu 200.000 KM, čija je realizacija započeta još 2013. godine, kada je urađen jedan krak duž puta, od prodavnice „SAN“ do igrališta „Meraja“, nakon čega je došlo do zastoja iz nama nepoznatih razloga. Projekat je nastavljen u zimu 2015-2016.godine, izgradnjom drugog kraka pored potoka Tušanj, da bi opet došlo do prekida radova iz nama nepoznatih razloga, do dana današnjeg.Obzirom  da je projekat rađen i vođen bez ikakvog uticaja građana ili njihovih legalnih predstavnika,tako su iz projekta izostavljeni pojedini dijelovi, gore navedenih naselja, čime nije postignut konačan cilj, a to je, uklanjanje fekalnih voda iz potoka Tušanj. Navedena naselja su sa manje stambenih jedinica (od 10 do 20 kuća) sa tendencijom daljeg rasta, ali su fekalne vode uglavnom sve svedene u potok Tušanj, tako da će isti i dalje biti zagađen i potencijalni izvor zaraze.Dopuna ovog projekta sa navedenim naseljima je neophodna, ako hoćemoda riješimo potok Tušanj fekalija, a investicija ne bi finansijski bila toliko velika, koliki bi problem riješila.Sve ovo pod uslovom da se nastavi gradnja, koja je obustavljena i na kojoj imamo primjedbe, zbog dubine jednog dijela mreže, koja će proizvesti probleme u momentu priključenja pojedinih objekata na sistem.

3. Izgradnja vodovodne mreže za naselje Rasovac.

OBRAZLOŽENJE: Naselje Rasovac je jedno od rijetkih naselja na području grada koje nema vodovodnu mrežu, tako da svake godine u ljetnom periodu se mora snabdijevati vodom iz cisterni. Postojeća vodovodna mreža je dovedena u neposrednu blizinu cca 300m do naselja, tako da ni ova investicija ne iziskuje značajna sredstva, a rješava gorući problem građana.Ovakav primjer u 21 vijeku može služiti na „čast“ iSavjetu MZ i Službi za komunalne poslove grada Tuzla.

4. Izgradnja alternativnog puta za naselje Rasovac preko Piskavice.

OBRAZLOŽENJE:Rasovac je izuzetno lijepo naselje, svega oko 4 km od centra grada, ali je zbog lošeg puta, došlo do raseljavanja i smanjenja broja stanovnika.Tokom poplava2014.godine došlo je do klizanja terena i na pet mjesta je došlo do djelimičnog ili potpunog presijecanja puta, što je djelimično sanirano, ali prijeti stalna opasnost od potpunog presijecanja puta. Zbog toga je neophodno uraditi alternativni  put preko Piskavice. Put preko Piskavice je u ranijem periodu rasječen i spojen sa asfaltnim putem, te je potrebno izvršiti nasipanje i u dogledno vrijeme asfaltiranje istog. Važno je napomenuti da se duž postojećeg puta naselje stalno širi izgradnjom novih stambenih jedinica.

5.Rekonstrukcija i proširenje puta za Rasovac

OBRAZLOŽENJE: U nastojanjima da se građanima obezbijede kvalitetniji uslovi življenja, potrebno je izvršiti kvalitetnu rekonstrukciju i proširenje puta, od sadašnjeg autobuskog okretišta do okretišta „Komunalca“(tzv Hrustina šuma) i sadašnju autobusku liniju 6B produžiti do istog.Na ovaj način bi se poboljšao javni prevoz za građane, kako one koji žive duž te dionice, tako i za mještane Rasovca kojima bi se javni prevoz približio za cca 500 metara, ali bi se i sadašnje dječje igralište, koje služi istovremeno i kao autobusko okretište i stanica, oslobodilo i služilo svojoj namjeni, a o tome nešto više u narednim prijedlozima.

6.Rekonstrukcija i proširenje puta za Cerove

OBRAZLOŽENJE: Slično kao i za prethodni prijedlog, izvršiti rekonstrukciju i proširenje puta od autobuskog okretišta do lokaliteta „Jošik“ u dužini cca 700 m, te i na ovu stranu usmjeriti autobusku liniju, kombinovano sa postojećom 6B ili neku novu 6C, jer se ovo naselje konstantno širi, dok nam učenici, radnici i ostali građani pješače i po kilometar do prvog autobusa.

7.Rekonstrukcija javne rasvjete kroz naselje Mandići

OBRAZLOŽENJE: Javna rasvjeta u ovom naselju je izvedena, u tadašnjim uslovima,  tako što je skinuta rasvjeta sa južne magistrale, instalirana na ovom lokalitetu, sa zastarjelim rasvjetnim tijelima i drvenim stubovima, koji su se tokom vremena iskrivili i čine pravu nagrđenost naselja i nedavno izgrađene lijepe saobraćajnice.Smatramo da je već odavno došlo vrijeme, da se ova višestruko izamortizirana oprema ukloni i postavi nova sa novim rasvjetnim tijelima, koja imaju daleko bolju učinkovitost, kad je u pitanju osvijetljenost, a i ekonomičnost, kroz manju potrošnju energije.

8. Rekonstrukcija elektro distributivne mreže u naselju Mandići

OBRAZLOŽENJE: U dijelu naselja Mandići, još uvijek je dio mreže iz perioda prve gradnje distributivne mreže sa Al-če užadima i već pretrulim drvenim stubovima, pa je česta pojava da sa vjetrom i kišom dolazi do kratkih spojeva i iskakanja mreže iz sistema snabdijevanja.Nije nam poznato, iz kojih razloga je „Elektrodistribucija“ Tuzla,izostavila samo jedan dio ovog naselja iz rekonstrukcije koja je posljednjih godina rađena u neposrednoj okolini, iako smo to u više navrata pismeno tražili.Ovom projektu treba pristupiti hitno i ozbiljno. 

9.Proširenje i uređenje dječjeg igrališta iizgradnja društvenih prostorija u naselju Mandići

OBRAZLOŽENJE: Dječje igralište „Meraja“ je jedino dječje igralište na potezu od Dragodola do Rasovca, na prostoru koji obuhvata na stotine djece predškolskog i školskog uzrasta i kao takvo se koristi istovremeno i kao autobusko okretište i stanica, tako da naša djeca kada dođe autobus i tu čeka polazak moraju obustaviti igru. Zbog toga, a u vezi sa prijedlozima br. 5 i 6 ovog akta, predlažemo dislokaciju autobuskog okretišta, a potom proširenje dječjeg igrališta u kombinaciji sa izgradnjom društvenih prostorija. Naime na području naselja Mandići, koje prema posljednjim spiskovima birača iz 2014.godine ima blizu 1000 birača, nema prostorija za održavanje izbora, već se angažuju privatni prostori, zborovi građana se održavaju na dječjem igralištu pod vedrim nebom, bez obzira na vremenske uvjete, imamo potrebe za okupljanjem raznih vrsta udruženja, omladinskih organizacija, udruženja žena, penzionera,poljoprivrednika, ekologa itd.itd.Naselje se takorekući svakodnevno širi i grade novi objekti, kako stambeni tako i privredni, u dogledno vrijeme će se sigurno iskazati potreba i za osnivanjem zasebne mjesne zajednice.Zbog svega navedenog, a na osnovu inicijative zbora građana predlažemo izgradnju društvenih prostorija na lokalitetu „Meraja“, ali tako da iste budu izgrađene u podzemnom dijelu a nad kojim će se proširiti dječje igralište, sa novim obogaćenim sadržajima.Ova inicijativa je pokrenuta na zboru građana održanom 26.04.2015.godine,gdje su građani jednoglasno podržali istu, uz naglasak da su spremni sufinansirati projekat novčanim prilozima i sopstvenim radom na izgradnji društenih prostorija.

10.Izgradnja asfaltnog puta u naselju Palićevo brdo

OBRAZLOŽENJE: Naselje Palićevo brdo je novijeg datuma i ovdje je u poslijeratnom periodu izgrađeno desetak stambenih objekata, sa tendencijom daljeg širenja.Postojeći makadamski put je u dosta lošem stanju, tako da je naročito u zimskom periodu nepristupačno za sva vozila. Dužina potrebnog asfaltiranja od cca250 metara sa tri metra širine, ne iziskuje značajna sredstva ali rješava težak problem mještanima.

11. Dopuna instalacije ulične rasvjete u naselju Rovine

OBRAZLOŽENJE: U naselju Rovine djelomično je urađena rasvjeta, ali sa nedovoljno sijaličnih mjesta, ali i zbog širenja naselja potrebno je instalirati dodatnih 7 do 8 uličnih svjetiljki, što bi bilo dovoljno za kvalitetnu rasvjetu.

12. Rekonstrukcija puteva u ulicama Đape, S.Vugića, Murići i drugih koje su oštećene izgradnjom kanalizacije   

OBRAZLOŽENJE: U navedenim ulicama je urađena kanalizaciona mreža i iste su samo „pokrpljene“  pa je potrebno izvršiti rekonstrukciju istih.

13. Regulacija potoka Tušanj

OBRAZLOŽENJE: Potok Tušanj je trenutno više odvod fekalnih voda nego potok, a nekad je bio čist i naseljen ribama i rakovima.Završetkom kanalizacione mreže on bi ponovo bio čist, ali ostaje problem bujičnih voda koje, uz neogovorne pojedince koji bacaju sve i  svašta u korito izaziva poplave, te bi stoga bilo neophodno regulisati korito.

14. Prosijecanje i nasipanje puta Rasovac – Breške

OBRAZLOŽENJE: Put Rasovac – Breške postoji još iz doba  Austro-ugarske, ali je vremenom neaktivnog korištenja zarastao i erozijom dijelom oštećen, ali i danas se koristi kao seoski put za pristup imanjima mještana Rasovca, Brežaka, Donje Obodnice, Bakaluša i drugih. Za ovaj put je zainteresirano više mjesnih zajednica, jer bi omogućio bolji pristup imanjima, koja su sada većinom zapuštana, a pružaju mogućnost za nova zapošljavanja i proizvodnju zdrave hrane, jer su ova područja izvan industrijske zone i potpuno nezagađena hemijskim agensima.Pored toga navedena trasa pruža mogućnosti za dodatne sadržaje, kao što je biciklistička staza, šetalište a i mještani Brežaka, Obodnice, Bakaluša i dr. bi isti mogli koristiti kao mnogo bližu komunikaciju sa gradskim središtem.

15.Redovno košenje trave na javnim površinama

OBRAZLOŽENJE:Javne površine pored glavnog puta za Mandiće uglavnom održavaju građani, svak pored svog posjeda, ali javna površina na igralištu „Meraja“ je već odavno zapuštena i pravo je ruglo.Smatramo da je obaveza gradske administracije da i ovu površinu uključi u redovno održavanje, jer i ovdje žive i rade poreski obveznici kao i u drugim dijelovima grada.Takođe sa budućom izgradnjom puta kroz Rudnik soli, trebat će redovno održavati javne površine pored tog puta.

16.Redovno pranje ulica

OBRAZLOŽENJE:Neophodno je u narednom periodu u kalendar redovnog pranja ulica uvrstiti i ulice u naseljima Mandići, jer i tu žive i rade poreski obveznici, koji finansiraju između ostalog i pranje ulica u cijelom gradu.

17.Kontrola saobraćaja

OBRAZLOŽENJE:Građani Mandića su izloženi stalnom maltretiranju od strane neodgovornih pojedinaca, koji dionicu puta od trgovačke radnje „San“ do igrališta „Meraja“ koriste kao trkalište, a pješačke staze za parkinge svojih automobila.Po ovom pitanju smo se više puta obraćali i pismeno i usmeno policijskim organima, ali skoro pa ništa nije poduzeto.Prava je sreća da do sada nije bilo udesa sa tragičnim posljedicama, pa želimo da se preventivno djeluje, tako što će policijske patrole, samo raditi svoj posao i obezbijediti nam mir i slobodu kretanja u naselju. 

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.