Kolegij gradonačelnika: JKP SIK ostvarilo dobit od 300.000 KM, preuzimaju i održavanje gradske rasvjete

by admin
| 6:45
  •  
  •  
  •  
  •  

Jučer je održana sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle tokom koje su, između ostalog, pozitivno ocijenjeni izvještaji o radu i poslovanju, JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o, JKP Saobraćaj i komunikacije d.o.o, JU Dom penzionera, JZNU Dom zdravlja Dr Mustafa Šehović, Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete, JU Narodno pozorište i JUNUB Derviš Sušić, za period 1.1.-31.12.2016. godine, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

Razmatran je i Nacrt regulacionog plana prostorne cjeline Plane, Divkovići I i Divkovići II kao i Odluka o provođenju regulacionog plana prostorne cjeline Plane, Divkovići I i Divkovići II, te prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup poslovne prostorije u ulici Gradska br.1

„Riječ je o nacrtu regulacionog plana prostorne cjeline Plane, Divkovići I i Divkovići II, koji se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje, a biće omogućena i javna rasprava, nakon koje ćemo donijeti regulacioni plan za taj važan dio grada. Razmatran je i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup poslovne prostorije u ulici Gradska br.1, prema kojoj se podrazumijeva da će objekat zadržati postojeće ime Aljina kafana, enterijer uređen u duhu bosanske tradicije, u skladu sa činjenicom da se radi o najstarijoj kafani u Tuzli, te obezbijediti da se služenje gostiju obavlja u narodnim nošnjama naroda BiH. Zanimljivo je za istorijsku jegru imati objekat poput nekadašnje Aljine kafane. Konkurs je bio transparentan i riječ je o ugostiteljstvu u funkciji razvoja turizma i valorizacije istorijskog naslijeđa.

Vodovod posluje pozitivno, a već jedananest godina nemamo redukcije vode. Ovo preduzeće kadrovski jača u jednoj novoj fazi razvoja, sa ciljem da neće biti redukcija vode i poslije do 2035. godine. Pored toga, kod izgradnje svakog putnog pravca radilo se na izmjeni starih cijevi. Ostvarene su velike uštede, vodovod je osposobljen da ima dnevne intervencije i da građani Tuzle piju najipravniju vodu, jer se svakoga dana vrši pet do sedam kontrola vode i još nijedna analiza nije ukazivala na probleme.

JKP Saobraćaj i komunikacije d.o.o, je do sada ostvarilo veću dobit nego i jedne godine prije. Nešto veću od 300 hiljada konvertibilnih maraka.

Ovo je firma koja se širi i koja nakon 1. septembra ove godine preuzima i održavanje javne rasvjete, koja će moći promptno reagirati i nećemo više ovisiti o tome da li će se neko žaliti i koliko će se dugo po tim žalbama odlučivati. Preduzeće ima dovoljno svoje dobiti i uz sredstava koja može dobiti iz budžeta, koja su planirana za javnu rasvjetu, može kvalitetno obavljati poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Kad su u pitanju javne ustanove, Dom penzionera ima sjajan izvještaj. Ranije nije bilo Centra za stare, nije bilo ambulante, a isto tako i izvještaj Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete, čiji objekat u blizini Doma penzionera, će se uz odgovarajuće pravne procedure, dati na upotrebu Domu penzionera, kako bi se u jedan adekvatniji smještaj mogle smjestiti starije osobe sa demencijom, koje su korisnici usluga Doma penzionera i kojima je potrebna posebna njega.

Izvještaj JZNU Dom zdravlja Dr Mustafa Šehović bi bio pozitivan, da nema duga prema dobavljačima, ali treba imati u vidu da su smanjena sredstva od Fonda zdravstvenog osiguranja za 275 hiljada konvertibilnih maraka, prema instrukciji Ministarstva zdravlja TK. Prošle godine je otvorena obnovljena ambulanta Hitne pomoći, jedna od najboljih u BiH, kao i ambulanta za korisnike Doma penzionera, koja pokriva i mjesne zajednice Kula i Jala. Na području grada sada imamo 23 područne ambulante, koje doprinose približavanju zdravstvene usluge građanima svih 40 mjesnih zajednica.

Kada su u pitanju izvještaji o radu JU Narodno pozorište Tuzla i JU Narodna i univeruzitetska biblioteka “Derviš Sušić” za 2016. godinu, karakteristika je promjena ugovora suosnivačkih prava na relaciji Grad Tuzla i Tuzlanski kanton”, izjavio je gradonačelnik Jasmin Imamović nakon održane sjednice Kolegija gradonačelnika.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.