Univerzitet i Tuzli: Utvrđeni iznosi participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija

by admin
| 11:29
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2017/18. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u rasponu od 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko- građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu, te 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).
Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju školarinu u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.

Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2017/18. godini, plaćat će školarinu u iznosima od 9.000,00 do 14.000,00 KM u zavisnosti od fakulteta.
Ovom odlukom predviđeno je i da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju boračkim kategorijama, odnosno sobe koje pripadaju socijalnim kategorijama, što je predviđeno Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ,žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.