Prekategorizacija cesta u TK: Puteve koji “ne vode nigdje” vratiti lokalnim zajednicama

by admin
| 8:12
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Prijedlog J.U. Direkcija regionalnih cesta TK za izmjenu odluke o prekategorizaciji cesta na području Tuzlanskog kantona.

Naime, u aprilu 2014. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o kategorizaciji cesta uautoceste i brze ceste, magisteralne ceste i regionalne ceste Vlade Federacije BiH, a čija je primjena odložena do 15.03.2018. godine.

S tim u vezi Direkcija regionalnih cesta TK je pripremila Prijedlog izmjena ovog dokumenta, koji je upućen Vladi Federacije BiH na razmatranje. Cilj je postići fukcionalniji raspored izgradnje i održavanja putnih pravaca, a s primarnim zadatkom stvaranja preduslova za brži i kvalitetniji protok saobraćaja, a time i promet roba i usluga.

Trenutno stanje je takvo da su među regionalnim putnim pravcima prisutne određene dionice koje su u nadležnosti Direkcije, a koji ne vode nigdje i ne povezuju ništa. Revizijom kategorizacije jedan dio tih puteva, koji nemaju značaja za Kanton, potrebno vratiti u nadležnost, a time i na održavanje i staranje lokalnim zajednicama, dio koji ima značaj za Federaciji prepustiti na održavanje federalnim institucijama, a time oslobođena sredstava, planirati i usmjeravati za održavanje putnih pravaca koji povezuju lokalne zajednice na području Kantona, važne objekte u Kantonu ili koji povezuju Tuzlanski kanton sa drugim kantonima i regijama – saopšteno je iz Ureda za informisanje Vlade TK.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.