Tuzlanski kanton: Objavljen javni poziv za volontiranje 35 diplomiranih pravnika

by admin
| 8:20

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

Riječ je o oglasu za prijem 35 diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera za potrebe pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Prema oglasu, kandidati pored općih uslova trebaju da ispunjavaju i poseban uslov da imaju zvanje diplomiranog pravnika, visoke stručne spreme – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija. Prijave se dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Džafer mahala broj 51, 75 000 Tuzla, putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom „za Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.