Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za stambeno zbrinjavanje romske populacije

by admin
| 4:27

U okviru Programa podrške implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja i „Dekade inkluzije roma 2005-2015“, Grad Tuzla je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA)-Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“.

Projekat realizuju Grad Tuzla i Hilfswerk International Austria iz sredstava EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“, uz finansijsku podršku Grada Tuzla u iznosu od 80.000,00 KM. Osnovni cilj projekta je poboljšanje životnih uslova domicilne romske populacije na području grada Tuzla. Na području grada Tuzla izvršit će se rekonstrukcija/izgradnja 12 individualnih stambenih jedinica i na taj način će se direktno poboljšati životni standard dvanaest romskih porodica.

Sve detalje u vezi uslova i načina apliciranja, zainteresovani mogu pronaći u javnom pozivu objavljenom na oglasnim pločama Grada Tuzla i JU Centar za socijalni rad Tuzla, kao i na službenoj stranici Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba).

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.