Komisija za ljudska prava i slobode Grada Tuzle: Osuđeno sramotno postupanje Vlade TK

by admin
| 12:27

Predsjednik Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović u ime Komisije OSUĐUJE sramotno postupanje Vlade TK i Ministarstva finansija koji već deset mjeseci kasni sa isplatom dječijeg dodatka koji u posljednjih nekoliko godina iznosi MIZERNIH 20,00 KM mjesečno po djetetu, a za porodice sa troje i više djece u visini od 40,00 KM. Iznos ovog socijalnog davanja apsolutno ne može da zadovolji ni najosnovnije potrebe djeteta. Posebno su u teškom položaju djece bez oba ili jednog roditelja, porodice koja imaju dijete sa invaliditetom, djeci oboljeloj od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, a koji imaju potrebe za posebnim režimima ishrane, lijekovima, dodatnim pomagalima i sl.

Navedeno postupanje Vlade TK i Ministarstva finansija TK predstavlja kršenje, ne samo zakona i podzakonskih akata kojim se uređuju pitanja socijalne politike, nego i Konvencije o pravima djeteta koja u skladu sa članom II tačka 2. Ustava BiH ima prioritet nad svim ostalim zakonima. Naime, član 27. Konvencije obavezuje državu potpisnicu  da prizna pravo svakom djeteta na životni standard koji odgovara njegovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju, te obezbijedi  prednost u pružanju  socijalne sigurnosti, uključujući socijalno osiguranje.  S tim u vezi država je obavezna da poduzme sve potrebne mjere da se postigne potpuno ostvarenje ovog prava u skladu sa svojim nacionalnim zakonom.

Komisija podsjeća da su članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine TK“ broj: 17/15) propisani pririteti izvršavanja Budžeta TK:

„(1) Budžet će se izvršavati po slijedećim prioritetima:

  1. otplate kamata i duga Kantona
  2. plaće i naknade troškova svih zaposlenih kod budžetskih korsnika
  3. transferi za socijalnu politiku
  4. transferi za BIZ
  5. transferi za poljoprivredu
  6. tekući transferi i kapitalni izdaci
  7. ostalo

(2) Izuzetno Budžet će se izvršavati promjenom redoslijeda prioriteta utvrđenih u stavu (1) ovog člana kad to zahtijeva tekuća likvidnost ili druge okolnosti na koje Ministarstvo finansija i Vlada TK ne mogu uticati.“

Obzirom da je članom 41. stavom 2. citiranog Zakon propisana mogućnost promjene prioriteta, a prema saznanjima komisije ostala davanja, koja su na listi prioriteta, se uredno isplaćuju, tražimo od Vlate TK i Ministarstva finasija da dostave informaciju koje su to okolnosti koji se uticale na promjenu redoslijeda prioriteta i neuplaćivanje dječijeg dodatak 10 mjeseci.

Komisija za ljudska prava traži do Tužilaštva TK da ispita da li u navedenom nesavjesnom, neodgovornom i protuzakonitom postupanju Vlade TK ima elemenata izvršenje krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14).

Komisija za ljudska prava traži da se HITNO I BEZ ODLAGANJA osiguraju planirana sredstva za uplatu dječijeg dodatka, posebno imajući u vidu da je navedeno postupanje atak na najranjiviju kategoriju stanovništva – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.