Klinika za interne bolesti UKC Tuzla: Uspješno uvedene nove endoskopske intervencijske procedure

by admin
| 5:40

Protekle sedmice na Klinici za interne bolesti UKC Tuzla po prvi puta je uspješno izveden intervencijski endokliping poslije polipektomije u kolonu-debelom crijevu.

– Zahvaljujući nabavci endoklipova koji su rotatibilni, dakle mogu se okretati oko svoje uzdužne ose, mi smo imali priliku da kod pacijenta kod kojeg je došlo do postpolipektomijskog krvarenja primjenimo takvu endokliping metodu.  Uhvatili smo  dva napukla dijela sluznice sa dvije klipse i čvrsto spojili rubove sluznice  i u cijelosti zatvorili defekt koji je nastupio  nakon skidanja polipa, bez ikakve hirurške intervencije“ izjavio je šef Odjeljenja za gastroenterologiju Klinike za interne bolesti prof.dr.med.sc. Ervin Alibegović.

Perspektiva intervencijskog endoklipinga u gastroenterologiji nije samo zaustavljanje i sprečavanje krvarenja, nego i njena primjena  u neoperativnom liječenju perforacija gastrointestinalne cijevi.

Uvođenje novih i usavršavanje dosadašnjih endoskopskih intervencijskih procedura, uticat će na smanjenje broja klasičnih hirurških intervencija a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života pacijenata i smanjenja sveukupnih troškova liječenja. U intervencijskoj gastroenterologiji endokliping metoda (stavljanje klipse pod kontrolom fiber optičkog instrumenta) se uglavnom rutinirano radi u cilju zaustavljanja i sprečavanja krvarenja, većinom iz proksimalnog dijela gastroinestinarnog trakta.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.