Univerzitet u Tuzli: Zatvorena Međunarodna Ljetna škola

by admin
| 14:03

Ove sedmice je na Univerzitetu u Tuzli zvanično zatvorena Međunarodna Ljetna škola pod nazivom „Transdisciplinarna saradnja i kvalitativna istraživaja“, koja je trajala od 06.06.2016-10.06.2016 godine.

Cilj Ljetne škole bio je osnažiti kapacitete 30 do 50 studenata i stručnjaka akademske i neakademske zajednice o primjeni metoda kvalitativnog istraživanja kroz pružene teoretske osnove i praktično primjenjivanje metode.

Ljetna škola  se sastojala od predavanja, individualnih prezentacija i intenzivnih praktičnih seminara na teme koje su planirane kako bi studenti i ostali zainteresovani dobili osnovna znanja o kavalitativnom istraživanju i transdisciplinarnoj saradnji, kao i pisanja prijedloga projekata te diskusija i individualnih prezentacija. Svaka sesija bila je mješavina predavanja, radionica i diskusije.

Prisutni studenti su tokom dana aktivno učestvovali u radu Ljetne škole, diskutujući i postavljajući pitanja predavačima, a rad u malim grupama je rezultirao povratnom informacijom o zainteresovanosti studenata za ovu vrstu istraživanja i o potrebi širenja znanja iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na transdisciplinarnost i kvalitativna istraživanja. Svi prisutni su pokazali veliku motiviranost za nastavak rada tokom Ljetne škole.

Realizacija Ljetne škole bila je jedna od vrlo značajnih aktivnosti planiranih u okviru SCOPES projekta. Uspješna realizacija ljetne škole je od posebnog značaja za idejno rješenje uspostavljanja „Centra za za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli“, uzimajući u obzir činjenicu da nastoji da promovira različite discipline sa posebnim fokusom na metodološke aspekte, kako bi se dodatno podstakao razvoj naučnih istraživanja.

Partneri u projektu u okviru kojeg se organizira Ljetna škola su Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet), Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, UG Vive žene Tuza, Univerzitet primjenjenih znanosti Švicarska, Institut za socijalnoplaniranje iorganizaciju Švicarska. Međunarodna ljetna škola kompletno se finansira iz sredstava programa SCOPES.

(Tuzlainfo.ba/untz.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.