Kamp „Konjuh 2016“: Više od 150 mladih iz BiH i inostranstva istraživali, učili i dobro se zabavljali

by admin
| 5:50

Jučer je uspješno završen prvi sedmodnevni Naučno-istraživački kamp „Konjuh 2016“ koji je realiziran u okviru Projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade“, koga finansira Ambasada SAD u Sarajevu.

Osnovni cilj Kampa je podrška međuetničkoj saradnji mladih, a temeljna ideja je da se kroz afirmaciju naučno-istraživačkih aktivnosti u vlastitom opsegu obrazovanja sa mladim iz drugih krajeva BiH može postići veoma intenzivna interakcija i ostvariti društvene veze koje će trajati uz saradnju u daljem profesionalnom i poslovno životu mladih.

Odmah po dolasku 24. maja u Tuzlu učesnici Kampa su prevezeni u novosagrađeni Hotel Miljevica na južnim obroncima planine Konjuh na području opštine Kladanj. Podijeljeni su u 7 naučno-istraživačkih timova koji su vođeni pod mentorstvom profesora i asistenata. Istraživale su se teme iz oblasti društvenih, tehničkih, okolinskih, prirodnih, zdravstvenih i sportskih nauka.  

Mladi istraživači su prikupljali i analizirali uzorke tla i vode na terenu, provodili testiranja radnih uslova u Rudniku magnezita Miljevica, mjerili sportske performanse, analizirali uticaj medija na međuetničke tenzije mladih, uspoređivali efekte aktivizma u urbanim sredinama i prirodnom okruženju i vršili termalne analize. U zabavno-rekreacionom dijelu takmičili su se u izviđanju, plesu i sportskim disciplinama, a slobodno vrijeme provodili su uz zabavne programe, dvije logorske vatre i neizostavan obilazak slanih jezera i gradske zone Tuzle.

Ukupno je tokom Kampa boravilo 150 učenika i studenata, a od čega je 109 istraživača boravilo tokom cijelog vremena trajanja manifestacije. Studenti istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemačke doputovali su na Konjuh iz: Tuzle, Doboja, Bihaća, Priboja, Cazina, Gračanice, Bijeljine, Sarajeva, Dubrovnika, Maglaja, Splita, Kalesije, Doboja, Žepča, Zavidovića, Breze, Kreševa, Živinica, Lukavca, Čelića, Srebrenika, Minhena, Travnika, Novog Travnika, Viteza, Gornjeg Vakufa i Osijeka.

U pripremama i realizaciji Kampa svoj doprinos su dale i organizacije i institucije: Zelene Staze – Green Tour Tuzla, Univerzitet u Tuzli (Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tehnološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Univerzitet u Travniku (Edukacijski fakultet, Fakultet za tehničke studije), ToPeer Doboj, Eko-Leonardo Priboj, Vrisak Mostar, Lucido Lukavac, Evropski Univerzitet Brčko, Univerzitet Kalos Tuzla, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Gimnazija Meša Selimović Tuzla, Gimnazija Lukavac, UG Eko Zeleni Tuzla i Radio klub „Kreka“.

Projekat se nastavlja do januara 2017. godine, a ključne aktivnosti u daljem toku su priprema i obrada naučno-istraživačkih radova koji će se objaviti u posebnoj publikaciji, te organizacija završne konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati istraživanja.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.