Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzla: Urađen visokosofisticirani laparoskopski zahvat

by admin
| 13:38

Tokom rada u operacionoj sali u Referentnom centru za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika u Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka, prof. dr. Dženita Ljuca, načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla, uspostavila je stručnu saradnju sa prof. dr. sc. Herman Hallerom, dr. med. specijalistom ginekologije i opstetricije i ginekološke onkologije.

Za vrijeme stručne posjete Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla prof. dr. Herman Haller i prof. dr. Dženita Ljuca su sa operativnim timom Klinike izveli, po prvi put u Tuzli, visokosofisticirane laparoskopske zahvate koji su vrh u operativnoj ginekologiji i u svijetu.

Naime, urađena je laparoskopska histerektomija sa zdjeličnom limfadenektomijom kod pacijentice oboljele od karcinoma tijela maternice i laparoskopski zahvat koji je izveden kod pacijentice oboljele od raka grlića maternice, koji podrazumijeva radikalnu histerektomiju sa odstranjenjem parametrija i dijela vagine uz detaljnu pevličnu limfadenektomiju obostrano, kao i operativni zahvat pacijentici oboljeloj od karcinoma tijela maternice, gdje je pored histerektomije i pelvične limfadenektomije urađena i paraaortalna limfadenektomija.

Prema riječima prof. dr. Dženite Ljuce, svi zahvati i postoperativni tok su protekli uredno, pacijentice su otpuštene kući, a patohistološki nalazi govore u prilog radikalno urađenih operativnih zahvata sa ivicama u zdravo tkivo i velikim brojem odstranjenih limfnih čvorova po savremenim standardima onkološkog operativnog zahvata.

Prof. dr. Dženita Ljuca je pojasnila da pomenute metode predstavljaju metode izbora u hiruškom liječenju raka tijela maternice jer pružaju niz prednosti za pacijentice. “Prednosti laparoskopije su brži oporavak pacijenta i kraći boravak u bolnici. Zbog manje ozljede organizma smanjen je biološki hipermetabolički odgovor te je manja mogućnost komplikacija, a oporavak pacijentica brži te onkološka adekvatnost zahvata odgovara laparatomijskoj radikalnosti zahvata”, rekla je prof. dr. Ljuca i naglasila da su pomenuti zahvati visokosofisticirani, te da se izvode u svijetu samo u centrima izvrsnosti gdje je kadar medicinski sposoban odgovoriti na takav složen posao.

Operative timove koji su učestvovali u gore navedenim zahvatima Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla na čelu sa prof. dr. Dženitom Ljucom su činili prim. dr. Mladen Mišić, doc. dr. Azur Tulumović, prim. dr. Amer Mandžić, doc. dr. Igor Hudić, dr. Adnan Šerak, dr. Jasenko Fatušić i dr. Haris Zukić, anesteziolozi prim. dr. Senka Keser, dr. Dobrica Simić, prim. dr. Denis Odobašić i dr. Emira Mešanović, instrumentarke Hajreta Karišik, Advija Džafić, Edina Mešanović, Edina Ibrić, Lijanela Demirović i Enida Derviševići i anestetičari Hasanbašić Vahidin i Anica Mehinović – saopšteno je iz UKC Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.