Rezultati eksterne mature u TK-u: Osnovci najbolje poznaju jezike!

by admin
| 13:44

U 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona 10. maja je održano polaganje eksterne mature za sve učenike završnih, odnosno devetih, razreda.

Za polaganje ekesterne mature prijavilo se 4403 učenika od kojih je 26 izvan Tuzlanskog kantona. Polaganju ekstene mature pristupilo je 40 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, a trideset učenika iz opravdanih razloga nije pristupilo polaganju mature.

Prema predstavljenim rezultatima osnovci  najbolje poznaju jezike, posebno maternji, dok su najlošije prosječne ocjene bile u oblasti kulture.

Pregled uspjeha učenika po predmetima:

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost  3.98
Engleski jezik – prvi strani jezik  2.92
Njemački jezik – prvi strani jezik  2.11
Matematika  2.49
Fizika 2.16
Informatika 2.42
Biologija  2.93
Hemija  2.77
Historija 2.71
Geografija  3.23
Tehnička kultura  1.24
Likovna kultura  1.58
Muzička kultura 1.61
Tjelesni i zdravstveni odgoj  2.0
Građansko obrazovanje  2.29

Kopletne rezultate eksterne mature po školama pogledajte OVDJE, a po predmetima OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.