Izmjene Zakona o obrazovanju TK-a: Novi tipovi gimnazije i termin cjelodnevnog boravka

by admin
| 18:10

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila  prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i uputila ih u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Razlog za donošenje Zakona je potreba popune pravnih praznina, preciziranja pojedinih odredbi Zakona, kao i činjenica da je na snagu stupio Zakon o radu i Zakon o obrazovanju odraslih koji reguliše oblast obrazovanja odraslih drugačije u odnosu kako je to bilo regulisano važećim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju je prije svega precizirano da se produženi ili cjelodnevni boravak organizuje za učenike razredne nastave, zatim je precizirano šta je to što se učenicima obezbjeđuje tokom produženog ili cjelodnevnog boravka, kao i da će bliži propis o načinu organizacije i realizacije produženog ili cjelodnevnog boravka donijeti Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz saglasnost Vlade Kantona.

Neke od novina odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa što je do sada bilo definisano kao volonterski rad. Međutim, s obzirom na to da je donesen novi Zakon o radu koji više ne prepoznaje volonterski rad već stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izmjena člana urađena je kako bi se izvršilo usklađivanje sa odredbama Zakona o radu FBiH.

U prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novim je rješenjima predviđeno uvođenje novog tipa gimnazije radi stvaranja uslova za pripremu učenika za nastavak obrazovanja na fakultetima i visokim školama medicinskog usmjerenja.

Također su izvršene izmjene zbog popunjavanja pravnih praznina i različitog tumačenja člana 102. Zakona a vezano za uslove za obavljanje poslova koji su inače propisani pedagoškim standardima. Prijedlog Zakona također će biti upućen na razmatranje Skupštini TK, po skraćenom postupku.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.