Rezultati probne eksterne mature u TK: Osnovci najlošiji iz fizike, najbolji iz historije

by admin
| 4:53

U osnovnim školama Tuzlanskog kantona u okviru pripreme za polaganje eksterne mature u osnovnim školama, prošlog mjeseca je održano se probno testiranje.

Tim povodom je nedavno u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona održan sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja TK, koji su upoznati sa rezultatima i analizom provedene probne mature u šest pilot škola i u ostalim osnovnim školama.

 

Prosjek uspjeha urađenog probnog testa za šest osnovnih škola je 60,14%. Na nivou svih osnovnih škola, prosjek uspješnosti urađenog probnog testiranja je 57,9%, dok je najniži prosjek za učenike – predmet iz Fizike 40,25 %, a najviši za učenike – predmet  iz Historije 74,65 %.

Vijeće roditelja je upoznato sa aktivnostima Pedagoškog zavoda oko usaglašavanja Kataloga za eksternu maturu, njegovog revidiranja i pripremanja za konačnu maturu koja će se održazi 10.05.2016. godine.

 

Cilj probnog testiranja da se polaganje eksterne mature što više približi učenicima u smislu upoznavanja sa samim procesom provođenja mature kao i da  učenici spoznaju na kojim oblastima bi eventualno trebali dodatno raditi.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.