Tuzlanski kanton: Utvrđene liste učenika i studenata za dodjelu stipendija

by admin
| 9:41

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko kantona utvrdilo je Liste učenika i studenata za dodjelu stipendija za 2015/2016 godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu su imali dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko redovno pohađaju srednju školu ili ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko imaju status redovnog studenta / studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Na listi se nalazi 916 učenika od čega kandidati do 877. mjesta privremeno ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za ovu školsku godinu, a konačan redoslijed kandidata bit će objavljen na Konačnoj rang listi nakon razmatranja prigovora.
Preliminarna lista studenata obuhvata ukupno 730 aplikanata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije s tim što kandidati do 704. mjesta privremeno ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu do objave konačnog redoslijeda, po okončanju prigovora.

Liste su donesene na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku ili studijsku 2015/2016. godinu od strane Općine, nemaju pravo na dodjelu stipendije za školsku 2015/2016. godinu od strane Ministarstva za boračka pitanja TK-a. Također stipendija se ne može odobriti kandidatu učeniku čiji roditelji imaju neizmirene obaveze po osnovu sudskih taksi dok roditelji ne izmire navedene obaveze.

Svi nezadovoljni kandidati imaju pravo uložiti prigovor Ministru za boračka pitanja u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja Rang liste, odnosno zaključno sa 26.04.2016. godine

Rang lista kandidata učenika za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016. godinu pogledajte OVDJE.

Rang lista kandidata studenata za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.