Tuzlanski kanton: Odobrena sredstva za rekonstrukciju 11 škola

by admin
| 20:06

Vlada TK danas je donijela Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”.

Odlukom su odovrena ulaganja u obrazovne institucije u Tuzlanskom kantonu. Tako su sredstva odobrena za radove u 11 škola.

Vlada je odobrila sredstava JU OŠ „Edhem Mulabdić” Međiđa Donja Gradačac, u iznosu od 15.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije u PŠ Međiđa Gornja.
Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Stupari” Stupari, Kladanj, u iznosu od 15.000,00 KM na ime rekonstrukcije mokrih čvorova.
Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Prva osnovna škola” Srebrenik, u iznosu od 16.900,00 KM za rekonstrukciju sale za tjelesni odgoj.
JU OŠ „Kreka” Tuzla odobren je iznos od 25.000,00 KM za rekonstrukciju oluka i stolarije.
Odobrena su sredstva u iznosu od 24.000,00 KM JU Građevinsko – geodetska škola Tuzla za rekonstrukciju izgorjelog dijela fiskulturne sale.
JU OŠ „Seona” Banovići odobren je iznos od 20.000,00 KM za rekonstrukciju stolarije u fiskulturnoj sali.
Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Brijesnica” Brijesnica Velika, Doboj Istok,u iznosu od 11.000,00 KM za rekonstrukciju mokrog čvora i objekta PŠ Brijesnica Mala.
Odobren je iznos od 10.000,00 KM JU OŠ „Špionica” Srebrenik za rekonstrukciju poligona PŠ Gornja Špionica.
Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Banovići” Banovići, u iznosu od 45.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije.
Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Sapna” Sapna, u iznosu od 20.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije.
JU Mješovita srednja škola Brijesnica Velika, Doboj Istok odobren je iznos od 3.365,40 KM za izgradnju radionice za praktičnu nastavu za stručne smjerove.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.