Ostali bez značajnih sredstava: TK oštećen u raspodjeli prihoda za cestovnu infrastrukturu

by admin
| 13:25

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK organizovalo je radni sastanak.

Na sastanku su osim ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsada Gluhića i pomoćnika ministra za saobraćaj Nenada Lukanovića bili prisutni i Pavo Boban, pomoćnik federalnog ministra za promet i komunikacije; Dedo Pjanić tehnički direktor JP Ceste Federacije BiH; Alija Kusur, zamjenik premijera Posavskog kantona/županije, (Ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona/županije); Suad Hodžić – Mehić, stručni savjetnik za cestovni promet Posavskog kantona/županije, te direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK Agan Delibajrić sa saradnicima.

U uvodnom dijelu sastanka ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović izrazili su negodovanje zbog kratkoće vremena koja je ostavljena za pripremu i održavanje sastanka jer smatraju da su na ovom sastanku, zbog tema koje će biti razmatrane, trebali osim gore navedenih biti prisutni i predstavnici općina sa područja Tuzlanskog kantona kao i predstavnici Grada Tuzla.

Također, u uvodnom dijelu sastanka predstavnici resornog kantonalnog Ministarstva istaknuli su da je Tuzlanski kanton u preraspodjeli prihoda za finansiranje cestovne infrastrukture oštećen u odnosu na pojedine kantone u Federaciji BiH, te da se navedena nepravda mora ispraviti.

Izraženo je negodovanje i za alokaciju i preusmjeravanje finansijskih sredstava za finansiranje izgradnje projekta “Petlja Šićki Brod – Bolnica Kreka” te je traženo da se sa realizacijom navedenog projekta nastavi u što skorijem vremenu.

Osim toga na sastanku su prezentirani Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije BiH kao i Nacrt Zakona o prenesenim javnim ovlastima auto-moto klubovima u Federaciji BiH, sa ciljem da nadležno resorno ministarstvo i JU Direkcija regionalnih cesta TK kroz primjedbe i prijedloge utiču na predložene Nacrte Zakona. Također na sastanku je bilo govora i o načinu finansiranja javnih cesta na području Federacije BiH te o planovima, projektima i Strategiji razvoja infrastrukture u Federaciji BiH koja treba da se usvoji u narednom periodu.

Izrada i usvajanje strateških dokumenata u resoru prometa jedan je od preduvjeta u procesu pristupanju Europskoj Uniji, kao i za apliciranje i dobivanje sredstava za projekte iz različitih fondova (IPA, EIB, EBRD, WBIF), odnosno bez donošenja navedenih dokumenata neće biti moguće značajnije ulaganje finansijskih sredstava u cestovnu infrastrukturu – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.