Zavod zdravstvenog osiguranja TK: Produžen rok za uplatu godišnje premije osiguranja

by admin
| 10:47

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona produžava rok za uplatu i aplikaciju godišnje premije osiguranja do 30.04.2016. godine.

Visina premije osiguranja za 2016. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2016. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 30.04.2016. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio neposrednog učešća u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.