Koje uslove moraju ispunjavati kandidati: Univerzitet u Tuzli objavio Konkurs za izbor rektora

by admin
| 9:56

Univerzitet u Tuzli danas je objavio Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Tuzli, a nakon što je na zahtjev dosasdašnjeg rektora prof. dr. Envera Halilovića, onda razriješen te dužnosti.

Kandidati čije će prijave biti uzete u razmatranje pored općih uslova, kandidat trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: a) da su izabrani u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u Tuzli, da su u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli sa punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, da poznaju najmanje jedan svjetski jezik,, da nemaju funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom i da nemaju privatni finansijski interes na Univerzitetu u Tuzli.

Kandidati za rektora Univerziteta u Tuzli dužni su, uz prijavu na Konkurs dostaviti i Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period,

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine, a kandidat koji u toku mandata stiče uslove za penziju ne može biti izabran za Rektora.

Za vršioca dužnosti do izbora rektora, imenovana je dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu.

(Tuzlainfo.ba)

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.